Příkazem Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC) vytvoříte a upravíte objekty Objekty zásad skupiny (GPO).

Vytvoření a úpravy objektu zásad skupiny

Poznámka

Objekt zásad skupiny můžete vytvořit z objektu GPO Starter. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nového objektu GPO z objektu GPO Starter.

Vytvoření objektu zásady skupiny
 1. Ve stromu konzoly GPMC, ve struktuře domén a v doméně, ve kterých chcete vytvořit objekt GPO, klikněte pravým tlačítkem na možnost Objekty zásad skupiny.

 2. Klikněte na možnost Nový.

 3. V dialogovém okně Nový objekt zásad skupiny zadejte název nového objektu GPO a klikněte na tlačítko OK.

Postup při úpravách objektu zásady skupiny
 1. Ve stromu konzoly GPMC dvakrát klikněte na seznam Objekty zásad skupiny v doménové struktuře a doméně obsahující objekt GPO, který chcete upravit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na objekt zásady skupiny, dále klikněte na možnost Upravit.

 3. Ve stromu konzoly upravte nastavení podle potřeby.

  Důležité informace

  Objekt zásad skupiny výchozích zásad domény a objekt zásad skupiny výchozích zásad řadiče domény jsou zásadní pro dobrý stav jakékoli domény. Nejvhodnější je neupravovat objekt zásad skupiny výchozích zásad řadiče domény nebo objekt zásad skupiny výchozích zásad domény s výjimkou následujících situací:

  • Ve výchozím objektu GPO domény je nutné konfigurovat nastavení zásad účtu.

  • Pokud nainstalujete do řadiče domén aplikace vyžadující změny práv uživatele nebo nastavení zásad auditu, potom musíte změnit nastavení zásad v objektu GPO výchozích zásad řadiče domény.

Další informace

 • Nově vytvořený objekt GPO nebude mít žádný vliv, dokud jej nepropojíte s nějakou lokalitou, doménou nebo organizační jednotkou.

 • Ve výchozím nastavení mohou objekty GPO vytvářet pouze správci domén, správci podniků a členové skupiny Group Policy Creator Owners.

 • Nastavení zásad IPSec v objektu GPO mohou upravovat pouze členové skupiny správců domény.

 • Objekt GPO můžete také začít upravovat kliknutím pravým tlačítkem na název daného objektu GPO v kontejneru, do kterého je propojen, a dalším kliknutím na možnost Upravit.

Další odkazy


Obsah