Položka cílení na shodu souborů umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že soubor či složka zadaná v položce cílení existuje, nebo pouze v případě, že soubor existuje a jeho verze je v rozsahu zadaném v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud soubor či složka zadaná v položce cílení neexistuje nebo pouze pokud verze souboru není v rozsahu zadaném v položce cílení.

Typ shody

Kritéria, na základě kterých bude vyhodnocen soubor nebo složka:

  • Soubor existuje nebo Složka existuje: Pokud je vybrána tato možnost, vrátí položka cílení hodnotu pravda v případě, že soubor nebo složka v poli path existuje.

  • Shoda verze souboru: Pokud je vybrána tato možnost, vrátí položka cílení hodnotu pravda v případě, že soubor v poli path existuje, že má zdroj verze a že tato verze je v zadaném rozsahu.

Cesta

Cesta k souboru nebo složce. Vyberete-li položku Shoda verze souboru, je třeba zadat cestu k souboru.

Poznámka

Do pole Cesta je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Rozsah verze

Vyberete-li položku Shoda verze souboru, zadejte odpovídající rozsah verzí. Všechny segmenty verze musí být větší než nula nebo rovny nule a menší než 65535 nebo shodné s touto hodnotou.

Pokud chcete například zadat verzi větší než 1.0 nebo shodnou, ale menší než 8.5.1, vyberte znak >=, do pole vlevo (místo první 0) zadejte 1, vyberte znak < a nahraďte první tři nuly v poli vpravo hodnotou 8, 5 a 1.

Poznámka

Pole Rozsah verze se zobrazí, pouze pokud vyberete položku Shoda verze souboru.

Další informace

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah