Položky předvoleb zařízení umožňují povolit nebo zakázat třídy nebo typy hardwarových zařízení. Třídy zařízení umožňují povolit nebo zakázat širší škálu typů zařízení. Typy zařízení umožňují povolit nebo zakázat konkrétní typ hardwarového zařízení. Například zakázáním třídy zařízení Jednotky DVD/CD-ROM zakážete všechna hardwarová zařízení ve vybrané třídě. Zakázáním typu zařízení Zařízení MS CD/DVD-ROM ATA zakážete pouze hardwarová zařízení tohoto typu, nikoli celou třídu. Před vytvořením položky předvoleb zařízení byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Důležité informace

Před nasazením v provozním prostředí je třeba položky předvoleb zařízení otestovat. Zakázání zařízení může potenciálně znemožnit fungování systému Windows.

Vytvoření položky zařízení

Vytvoření nové položky předvoleb zařízení
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Zařízení pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Zařízení.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti zařízení vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení zařízení, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení zařízení v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Použít toto zařízení (povolit)

Povolí odpovídající třídu nebo typ zařízení.

Nepoužívat toto zařízení (zakázat)

Zakáže odpovídající třídu nebo typ zařízení.

Nastavení zařízení

Třída zařízení

Toto nastavení obsahuje název povolené nebo zakázané třídy zařízení. Příkladem třídy zařízení je položka Jednotky DVD/CD-ROM. Po kliknutí na tlačítko Procházet (…) vyberte položku ze seznamu tříd zařízení dostupných v aktuálním počítači.

Typ zařízení

Toto nastavení obsahuje název povoleného nebo zakázaného typu zařízení. Příkladem typu zařízení je položka Zařízení MS CD/DVD-ROM ATA. Chcete-li vybrat typ zařízení, klikněte na tlačítko Procházet (…) vedle pole Třída zařízení. Rozbalte třídu zařízení, aby se zobrazil seznam typů zařízení dostupných v počítači.

Další informace

 • Položky předvoleb zařízení použité u počítačů ovlivňují všechny uživatele cílového počítače. Pokud chcete určit, pro které uživatele jsou typy nebo třídy zařízení povoleny či zakázány, použijte položky předvoleb u uživatelů.

 • Některá zařízení zobrazená ve Správci zařízení nelze zakázat.

 • Zakázání zařízení se projeví okamžitě. Ve Správci zařízení se však mohou třída nebo typ zařízení zobrazit jako zakázané se zpožděním. Aktuální stav zařízení zjistíte ve vlastnostech.

 • Možnost Odstranit tuto položku, není-li již používána je k dispozici, pouze pokud je akce položky nastavena na Nepoužívat toto zařízení (zakázat). Při odebrání položky předvoleb dojde k povolení zařízení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah