Položky předvoleb složek umožňují vytvářet, aktualizovat, nahrazovat a odstraňovat složky a jejich obsah. (Chcete-li konfigurovat jednotlivé soubory a nikoli složky, vyhledejte informace v tématu Rozšíření souborů.) Před vytvořením položky předvoleb složky byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky složky

Vytvoření nové položky předvoleb složky
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte na uzel Složky pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Složka.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti složky vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení složky, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení složky v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již složka existuje.

Vytvořit

Vytvoří novou složku pro počítače nebo uživatele.

Odstranit

Odstraní složku pro počítače nebo uživatele.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří složku pro počítače nebo uživatele. Čistým výsledkem akce Nahradit je odstranění obsahu stávající složky a přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého ke složce. Pokud složka neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou složku.

Aktualizovat

Změní existující složku pro počítače nebo uživatele. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u složky. Pokud složka neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou složku.

Nastavení složky

Cesta

Zadejte cestu ke složce z hlediska klienta. Nezadávejte uvozovky ani koncové lomítko. Toto pole může obsahovat proměnné.

Atributy

Chcete-li nakonfigurovat atributy systému souborů pro tuto složku, zaškrtněte příslušná políčka.

Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Možnosti pro akce Odstranit nebo Nahradit

Vyberte kombinaci možností určující, které soubory a složky budou odstraněny. Pokud je vybrána akce Nahradit, bude složka po zpracování těchto možností znovu vytvořena za předpokladu, že odstranění není zakázáno. Dopad těchto možností se liší v závislosti na kombinaci vybraných možností. Více informací naleznete v části Další požadavky.

Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Nahradit nebo Odstranit.

Dostupné možnosti:

 • Ignorovat chyby pro soubory nebo složky, které nelze odstranit: Pokud není tato možnost vybrána, bude vrácena chyba v případě, že se položka složky pokusí o odstranění složky, která není prázdná, souboru, který je otevřen, souboru nebo složky, pro které nemá uživatel oprávnění, nebo libovolného jiného souboru nebo složky, které nelze odstranit. Je-li vybrána, budou potlačeny všechny chybové zprávy, které se objeví z důvodu, že soubory nebo složky nelze odstranit.

 • Povolit odstranění souborů nebo složek jen pro čtení: Pokud není tato možnost vybrána, bude položce složky zabráněno v odstranění souborů nebo složek jen pro čtení. Je-li vybrána, zruší se u souborů a složek, které se tato položka složky pokusí odstranit, atribut Jen pro čtení.

 • Odstranit všechny soubory ve složce nebo složkách: Pokud není tato možnost vybrána, nebude položka složky moci odstraňovat soubory ve složkách. Je-li vybrána, odstraní se všechny soubory v dané složce, jejichž odstranění je povoleno. Pokud je vybrána také možnost Zpětně odstranit všechny podsložky, budou rovněž odstraněny všechny soubory ve všech podsložkách, jejichž odstranění je povoleno.

 • Zpětně odstranit všechny podsložky (jsou-li vyprázdněny): Pokud není tato možnost vybrána, bude položce složky zabráněno v odstranění podsložek v rámci složky. Je-li tato možnost vybrána, budou odstraněny podsložky na nejnižší úrovni, jsou-li prázdné, což se opakuje u každé nadřazené složky, dokud nebude dosaženo složky zadané v poli path. To, zda jsou podsložky prázdné, se vyhodnocuje po zpracování možnosti Odstranit všechny soubory ve složce nebo složkách.

 • Odstranit tuto složku (je-li vyprázdněna): Pokud není tato možnost vybrána, bude položce složky zabráněno v odstranění složky zadané v poli path. Je-li tato možnost vybrána, složka zadaná v poli path bude odstraněna, je-li prázdná. To, zda je tato složka prázdná, se vyhodnocuje po zpracování možností Odstranit všechny soubory ve složce nebo složkách a Zpětně odstranit všechny podsložky.

Další informace

 • Obvyklé kombinace možností pro akce Odstranit nebo Nahradit

  • Odstranění složky, pouze pokud je prázdná: Vyberte možnosti Odstranit tuto složku a Povolit odstranění souborů nebo složek jen pro čtení. Aby se neobjevila chyba, pokud složka obsahuje soubory a nelze ji odstranit, vyberte možnost Ignorovat chyby.

  • Odstranění složky a všech souborů a podsložek v ní: Vyberte možnosti Odstranit tuto složku, Zpětně odstranit všechny podsložky, Odstranit všechny soubory ve složce nebo složkách a Povolit odstranění souborů nebo složek jen pro čtení.

  • Odstranění všech prázdných podsložek ve složce: Vyberte možnosti Zpětně odstranit všechny podsložky a Povolit odstranění souborů nebo složek jen pro čtení. Aby se neobjevila chyba, pokud složka obsahuje soubory a nelze ji odstranit, vyberte možnost Ignorovat chyby.

  • Odstranění všech souborů ve složce, nikoli však podsložek nebo souborů v podsložkách: Vyberte možnosti Odstranit všechny soubory ve složce nebo složkách a Povolit odstranění souborů nebo složek jen pro čtení.

  • Odstranění všech souborů a podsložek ve složce: Vyberte možnosti Zpětně odstranit všechny podsložky, Odstranit všechny soubory ve složce nebo složkách a Povolit odstranění souborů nebo složek jen pro čtení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah