Položka předvoleb možností napájení slouží ke konfiguraci způsobu, jakým systémy Windows Server 2003® a Windows XP® reagují na události napájení, jako je stisknutí tlačítka Power nebo Sleep, zavření víka u přenosných počítačů nebo aktivace z pohotovostního režimu.

Položky předvoleb možností napájení umožňují konfigurovat pouze možnosti napájení v systému Windows Server 2003 nebo Windows XP. Chcete-li nakonfigurovat možností napájení pro systém Windows Server® 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Vista®, použijte nastavení šablony pro správu Řízení spotřeby v následující cestě:

Konfigurace počítače

   └ Zásady

      └ Šablony pro správu

         └ Systém

               └ Řízení spotřeby

Položky možností napájení můžete nakonfigurovat stejným způsobem jako v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech. Položka možností napájení nezahrnuje akci s položkou.

Vytvoření položky možností napájení (Windows XP)

Vytvoření nové položky předvoleb možností napájení
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Možnosti napájení pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Možnosti napájení (Windows XP).

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti možností napájení zadejte nastavení možností napájení, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

 5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

 • Pokud se uživatelská položka možností napájení zpracuje až po počítačové položce možností napájení, nahradí uživatelské nastavení aktivní nastavení, které bylo případně dříve aktivováno počítačovou nebo uživatelskou položkou možností napájení.

 • Místní správce a skupina správy Power Users mohou ručně změnit své nastavení napájení v Ovládacích panelech. Ostatní uživatelé tuto možnost nemají. Bez ohledu na to však platí, že se nastavení konfigurované pro uživatele aktivuje, když se přihlásí, a zůstane stejné i po jeho odhlášení.

 • Při spuštění počítače bez přihlášeného uživatele se aktivuje nastavení použité u počítače. Při použití zásad počítače bez přihlášeného uživatele však položky předvoleb možností napájení, které podporují aktualizace zásad skupiny na pozadí, mohou obnovit nastavení napájení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah