Konzola pro správu zásad skupiny umožňuje měnit kritéria pro zobrazení nastavení zásad Šablony pro správu. Editor zobrazuje ve výchozím nastavení všechna nastavení zásad, včetně nespravovaných nastavení zásad. Pomocí filtrů vlastností však lze měnit způsob, jakým Konzola pro správu zásad skupiny zobrazuje nastavení zásad Šablony pro správu.

Existují tři zahrnující filtry vlastností, které je možné používat k filtraci Šablon pro správu. Jsou to tyto filtry vlastností:

Spravované

Existují dva druhy nastavení zásad Šablony pro správu: spravované a nespravované. Služba Zásady skupiny řídí nastavení zásad Spravované, a přestane-li být nastavení v rámci oboru uživatele nebo počítače, odstraní je.

Služba Zásady skupiny neřídí nespravovaná nastavení zásad. Tato nastavení zásad jsou trvalá. Služba Zásady skupiny neodstraní nespravované nastavení zásad ani v případě, kdy nastavení není v rámci oboru uživatele nebo počítače. Tyto typy nastavení zásad obvykle slouží k nastavení předvoleb pro součásti operačního systému, u kterých není použití zásad povoleno. Nespravovaná nastavení zásad slouží také k nastavení aplikací.

Filtr vlastností Spravované má tři stavy: Jakýkoli, Ano a Ne. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Jakýkoli způsobí, že Konzola pro správu zásad skupiny zobrazí všechna nastavení zásad Šablony pro správu. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Ano způsobí, že editor zobrazí pouze spravovaná nastavení zásad Šablony pro správu a skryje všechna nespravovaná nastavení zásad Šablony pro správu. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Ne způsobí, že editor zobrazí pouze nespravovaná nastavení zásad Šablony pro správu a skryje všechna spravovaná nastavení zásad Šablony pro správu.

Postup nastavení filtru vlastností Spravované
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Šablony pro správu ve složce Konfigurace počítače\Zásady nebo Konfigurace uživatele\Zásady. Klikněte na příkaz Možnosti filtru.

 3. V seznamu Spravované klikněte na příslušný filtr.

 4. Kliknutím na tlačítko OK použijte nová nastavení filtru a zavřete dialogové okno Možnosti filtru.

Konfigurované

Nastavení zásad Šablony pro správu je možné nakonfigurovat do jednoho ze tří stavů: Není nakonfigurováno, Povoleno a Zakázáno. Stav Není nakonfigurováno je výchozím stavem všech nastavení zásad. Nastavení zásad ve stavu Není nakonfigurováno neovlivňují uživatele ani počítače. Povolením nastavení zásad Šablony pro správu se toto nastavení aktivuje. Pokud je nastavení zásad Povoleno, platí akce popsaná v záhlaví nastavení zásad pro uživatele nebo počítač. Pokud je nastavení zásad Zakázáno, platí pro uživatele nebo počítač akce opačná k akci popsané v záhlaví nastavení zásad. Nastavení zásad Není nakonfigurováno a Zakázáno vedou obvykle ke stejným výsledkům. Rozdíl je v tom, že nastavení zásad Není nakonfigurováno neplatí pro uživatele, zatímco nastavení zásad Zakázáno ano.

Ke každému nastavení zásad Šablony pro správu je možné zobrazit podrobné informace o stavech Povoleno, Zakázáno a Není nakonfigurováno. Tyto informace můžete zobrazit pro každé nastavení zásad Šablony pro správu v podokně Nápověda. Pro vybrané nastavení zásad můžete tyto informace zobrazit také v rozšířeném zobrazení editoru.

Filtr vlastností Konfigurované má tři stavy: Jakýkoli, Ano a Ne. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Jakýkoli způsobí, že Konzola pro správu zásad skupiny zobrazí všechna nastavení zásad Šablony pro správu. Je to výchozí nastavení tohoto filtru. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Ano způsobí, že editor zobrazí pouze konfigurovaná nastavení zásad Šablony pro správu a skryje všechna nekonfigurovaná nastavení zásad. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Ne způsobí, že editor zobrazí pouze nekonfigurovaná nastavení zásad Šablony pro správu a skryje všechna konfigurovaná nastavení zásad.

Postup nastavení filtru vlastností Konfigurované
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Šablony pro správu ve složce Konfigurace počítače\Zásady nebo Konfigurace uživatele\Zásady. Klikněte na příkaz Možnosti filtru.

 3. V seznamu Konfigurované klikněte na příslušný filtr.

 4. Kliknutím na tlačítko OK použijte nová nastavení filtru a zavřete dialogové okno Možnosti filtru.

S komentářem

Každé nastavení zásad Šablony pro správu má vlastnost komentáře. Vlastnost S komentářem umožňuje zadat text přiřazený ke konkrétnímu nastavení zásad.

Filtr vlastností S komentářem má tři stavy: Jakýkoli, Ano a Ne. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Jakýkoli způsobí, že Editor pro správu zásad skupiny zobrazí všechna nastavení zásad Šablony pro správu. Je to výchozí nastavení tohoto filtru. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Ano způsobí, že editor zobrazí pouze nastavení zásad Šablony pro správu s komentáři a skryje všechna nastavení zásad bez komentářů. Nastavení tohoto filtru vlastností na stav Ne způsobí, že editor zobrazí pouze nastavení zásad Šablony pro správu bez komentářů a skryje všechna nastavení zásad s komentáři.

Postup nastavení filtru vlastností S komentářem
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Šablony pro správu ve složce Konfigurace počítače\Zásady nebo Konfigurace uživatele\Zásady. Klikněte na příkaz Možnosti filtru.

 3. V seznamu S komentářem klikněte na příslušný filtr.

 4. Kliknutím na tlačítko OK použijte nová nastavení filtru a zavřete dialogové okno Možnosti filtru.

Další informace

 • Filtry jsou zahrnující - proto je třeba vybírat položky, které se mají zobrazit, nikoli položky, které mají být odebrány.

 • Filtry nefungují s Klasické šablony pro správu.


Obsah