Položky předvoleb místního uživatele umožňují centrálně vytvářet, odstraňovat a přejmenovávat místní uživatele. Tuto položku předvoleb můžete také použít ke změně hesel místních uživatelů. Před vytvořením položky předvoleb místního uživatele byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky místního uživatele

Vytvoření nové položky předvoleb místního uživatele
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Místní uživatelé a skupiny pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Místní uživatel.

 4. V dialogovém okně Nový místní uživatel vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení místního uživatele, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení místního uživatele v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda existuje uživatel se stejným jménem (nebo u předdefinovaných účtů identifikátor zabezpečení [SID]).

Vytvořit

Vytvoří nového místního uživatele v místním počítači. Pokud místní uživatel existuje, nebude změněn.

Odstranit

Odebere místního uživatele s odpovídajícím jménem z místního počítače. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud místní uživatel neexistuje.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří místního uživatele s odpovídajícím jménem pro místní počítač. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k místnímu uživateli. Pokud místní uživatel neexistuje, vytvoří akce Nahradit nového místního uživatele.

Důležité informace

Systém Windows přiřazuje každému uživateli identifikátor zabezpečení (SID). V systému Windows se tento údaj používají k určení, zda má uživatel povolen přístup ke konkrétnímu prostředku. Vzhledem k tomu, že nově vytvořený uživatel má nový identifikátor SID, používejte akci Nahradit uvážlivě. Mohlo by se stát, že uživatelé nebudou mít přístup k prostředkům.

Aktualizovat

Přejmenuje uživatele nebo změní jeho nastavení. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud místní uživatel neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nového místního uživatele.

Důležité informace

Akce Aktualizovat nezmění identifikátor SID uživatele.

Nastavení místního uživatele

Uživatelské jméno

Zadejte jméno cílového místního uživatele. Rozšíření předvoleb vytvoří nového uživatele s tímto jménem, pokud dosud neexistuje. Jestliže uživatel existuje, použije rozšíření předvoleb uživatele s tímto jménem jako cíl požadované akce.

Přejmenovat na

Zadejte nové jméno místního uživatele. Tato možnost je k dispozici pouze při použití akce Aktualizovat. Rozšíření předvoleb změní jméno uživatele odpovídající hodnotě v poli Uživatelské jméno na jméno zadané v poli Přejmenovat na.

Jméno a příjmení

Text zobrazující se jako celé jméno místního uživatele. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Popis

Text, který slouží k popisu účelu nebo použití místního uživatele. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Heslo

Zadejte heslo používané při vytváření, nahrazování nebo aktualizaci místního uživatele. Stejné heslo zadejte do pole Potvrzení hesla.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo

Toto nastavení použijte, pokud chcete vynutit, aby nově vytvořený nebo aktualizovaný místní uživatel změnil své heslo při příštím přihlášení.

Účet je zablokován

Toto nastavení použijte, pokud chcete nově vytvořeného nebo aktualizovaného místního uživatele zakázat.

Bez konce platnosti účtu

Toto nastavení použijte, pokud nechcete, aby vypršela platnost nově vytvořeného nebo aktualizovaného místního uživatele. Pokud chcete vynutit, aby platnost nově vytvořeného nebo aktualizovaného místního uživatele vypršela, zrušte výběr tohoto nastavení. Potom vyberte datum konce platnosti ze seznamu Vypršení platnosti účtu.

Další informace

 • Akce Nahradit položky místního uživatele odstraní existujícího místního uživatele a vytvoří nového místního uživatele, který zahrnuje nový identifikátor zabezpečení.

 • Akce Aktualizovat položky místního uživatele změní nastavení místního uživatele, ale nezmění jeho identifikátor zabezpečení.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah