Pomocí editoru migrační tabulky můžete prohledat jeden nebo více objektů GPO, včetně zálohovaných objektů GPO, extrahovat veškeré odkazy na objekty zabezpečení a cesty UNC a automaticky tyto položky vložit do migrační tabulky jako položky názvu zdroje.

Automatické vyplnění migrační tabulky z objektu GPO
  1. Otevřete editor migrační tabulky.

  2. V nabídce Nástroje klikněte na možnost Vyplnit z GPO.

  3. V rozevíracím seznamu Vyhledat v této doméně vyberte doménu obsahující daný objekt GPO.

  4. V seznamu Objekty zásad skupiny klikněte na objekty GPO, ze kterých chcete vyplnit migrační tabulku, v případě potřeby vyberte možnost Při kontrole objektu GPO použít objekty zabezpečení ze seznamu DACL a klikněte na tlačítko OK.

Automatické vyplnění migrační tabulky ze zálohovaného objektu GPO
  1. Otevřete editor migrační tabulky.

  2. V nabídce Nástroje klikněte na možnost Vyplnit ze zálohy.

  3. Do rozevíracího pole Umístění zálohy zadejte cestu složky obsahující zálohovaný objekt GPO nebo klikněte na možnost Procházet a danou složku vyhledejte.

  4. V seznamu Zálohované objekty GPO vyberte jeden nebo více zálohovaných objektů GPO, vyberte buď možnost Zobrazit pouze nejnovější verzi každého objektu GPO, nebo možnost Při kontrole objektu GPO použít objekty zabezpečení ze seznamu DACL a klikněte na tlačítko OK.

Další informace

  • Při vyplňování migrační tabulky jedním z těchto postupů je nutné upravit pouze cílové hodnoty. Výchozím nastavením pro název cíle každé položky je možnost Stejný jako zdroj, a to bez ohledu na to, kterou z možností Vyplnit použijete.

Další odkazy


Obsah