Zásady skupiny můžete použít k určení jiného umístění (jinými slovy k "přesměrování" umístění) složek v profilech uživatelů. Složky můžete na základě příslušnosti do skupin zabezpečení jednotlivých uživatelů přesměrovat buď na jedno místo nebo do různých míst. Pro přesměrované složky můžete nakonfigurovat další nastavení. Mezi tato nastavení patří: možnost přidělit exkluzivní uživatelská práva pro danou složku, přesunout obsah složky na jiné místo, použít zásady přesměrování na předchozí operační systémy Windows a specifikovat chování systému v případě odstranění této zásady.

Určení umístění složek v profilu uživatele
 1. Ve stromu konzoly Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC) klikněte pravým tlačítkem myši na objekt Objekt zásad skupiny (GPO), který je propojen s lokalitou, doménou nebo organizační jednotkou obsahující uživatele, jejichž složky profilu uživatele chcete přesměrovat, a pak klikněte na položku Upravit.

 2. V okně Editor správy zásad skupiny klikněte pravým tlačítkem na složku profilu uživatele, kterou chcete přesměrovat. Cesta ke složce profilu uživatele je Konfigurace uživatele\Zásady\Nastavení systému Windows\Přesměrování složky\NázevSložkyProfiluUživatele.

 3. Na kartě Cíl, v seznamu Nastavení, vyberte jedno z následujících nastavení, proveďte úpravy tohoto nastavení a na závěr klikněte na tlačítko OK:

  Základní - Přesměrovat složky všech uživatelů do jednoho umístění

  1. V nabídce Umístění cílové složky vyberte umístění.

  2. Pokud chcete přesměrovat složku do určitého umístění, klikněte na volbu V kořenové cestě vytvořit složku pro každého uživatele nebo Přesměrovat do:, klikněte na tlačítko Procházet a zadejte umístění.

  3. Pokud chcete zadat další nastavení přesměrování pro danou složku, klikněte na kartu Nastavení, proveďte potřebná nastavení a klikněte na tlačítko OK:

  • Udělit uživateli výhradní práva pro složku (výchozí nastavení).

  • Přesunout obsah složky do nového umístění (výchozí nastavení).

  • Použít zásady přesměrování ze systému Windows® 7 nebo Windows Vista® na předchozí operační systémy Windows.

  • Určit nastavení pro odstranění zásady (výchozí nastavení je Při odstranění zásad ponechat složku v novém umístění).

  Upřesnit - Zadat umístění pro různé skupiny uživatelů

  1. V rámečku Členství v zabezpečené skupině klikněte na tlačítko Přidat.

  2. V rámečku Členství v zabezpečené skupině klikněte na tlačítko Procházet a najděte požadovanou zabezpečenou skupinu.

  3. V nabídce Umístění cílové složky vyberte umístění.

  4. Pokud chcete přesměrovat složku do určitého umístění, klikněte na volbu V kořenové cestě vytvořit složku pro každého uživatele nebo Přesměrovat do:, klikněte na tlačítko Procházet a zadejte umístění.

  5. Pokud chcete zadat další nastavení přesměrování pro danou složku, klikněte na kartu Nastavení, proveďte potřebná nastavení a klikněte na tlačítko OK:

  • Udělit uživateli výhradní práva pro [NázevSložky] (výchozí nastavení).

  • Přesunout obsah [NázevSložky] do nového umístění (výchozí nastavení).

  • Zásady přesměrování můžete použít také na operační systémy Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003.

  • Určete nastavení pro odstranění zásady (výchozí nastavení je Při odstranění zásad ponechat složku v novém umístění).

  Následovat složku Dokumenty

  Tato volba je dostupná pouze pro složky Hudba, Obrázky a Videa. Tato volba zajistí, že v těchto složkách budou platit nastavení provedená pro složku Dokumenty a také se vyřeší případné problémy spojené s rozdíly v pojmenováváním složek a ve struktuře složek mezi operačním systémem Windows 7 a Windows Vista a předchozími operačními systémy Windows. Pokud vyberete tuto možnost, nebude již možné konfigurovat další možnosti přesměrování nebo možnosti odebrání zásad těchto složek, které budou od té doby používat nastavení složky Dokumenty.

  Není nakonfigurováno

  Toto je výchozí nastavení. Nebudou provedeny žádné změny v aktuálním umístění této složky.

Další informace

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel přihlášen jako člen skupiny zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators nebo Group Policy Creator Owners.

 • Další informace o nastaveních a volbách konfigurace přesměrování složek naleznete v článku Přehled funkce Přesměrování složek.

 • Pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny můžete konfigurovat také následující nastavení zásad pro přesměrování složek:

  • Při přesměrování složek Start a Moje Dokumenty používat lokalizované názvy podsložek-Tato zásada se nachází v následujícím umístění: Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Systém\Přesměrování složky nebo Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Systém\Přesměrování složky.

  • Nepovolit automatické zpřístupnění přesměrovaných složek offline - Tato zásada se nachází v umístění: Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\Systém\Přesměrování složky.

 • Další informace týkající se profilů uživatele a přesměrování složek naleznete v článku https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66003.


Obsah