Kopírování filtru rozhraní WMI

  1. Ve stromu konzoly GPMC, ve struktuře domén a doméně obsahující filtr rozhraní WMI, který chcete zkopírovat, klikněte na daný filtr rozhraní WMI.

  2. Pravým tlačítkem klikněte na filtr rozhraní WMI, který chcete zkopírovat, a vyberte možnost Kopírovat.

  3. V cílové doméně klikněte pravým tlačítkem na možnost Filtry rozhraní WMI a pak klikněte na možnost Vložit.

Další informace

  • Tento postup mohou používat pouze uživatelé s oprávněním vytvářet filtry rozhraní WMI v doméně, ve které chcete tento filtr vytvořit. Ve výchozím nastavení mají toto oprávnění skupiny Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

  • Možnost Filtry rozhraní WMI je k dispozici pouze v případě, že je alespoň na jednom řadiči domén spuštěn systém Microsoft Windows Server 2003. Totéž platí pro možnost Filtrování rozhraní WMI na kartě Obor pro možnost Objekty zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah