Položka cílení na proměnnou prostředí umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se proměnná prostředí rovná hodnotě zadané v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud proměnná prostředí a hodnota zadaná v položce cílení nejsou rovny nebo v případě, že proměnná prostředí neexistuje.

Název

Název proměnné prostředí, se kterou je hodnota porovnávána. Při porovnávání názvů proměnných se nerozlišují velká a malá písmena.

Poznámka

Název proměnné nemůže být tvořen proměnnou.

Hodnota

Hodnota, která se má porovnat se zadanou proměnnou prostředí.

Poznámka

Do pole Hodnota je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další informace

  • Chcete-li omezit rozsah vícenásobných prioritních položek obsahujících složitou sestavu cílových položek, můžete pomocí proměnné prostředí zjednodušit konfiguraci. Např. vytvořte prioritní položku proměnná prostředí, která bude vytvářet novou proměnnou prostředí s hodnotou 1, a aplikujte na ni cílové položky. Chcete-li použít stejný postup na další prioritní položky, přidejte k nim cílovou položku proměnná prostředí a nakonfigurujte ji tak, aby od proměnné, vytvořené pomocí prioritní položky proměnná prostředí, vyžadovala hodnotu 1.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah