Postup přiřazení odhlašovacích skriptů uživatele

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na možnost Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení). Cesta je Konfigurace uživatele\Zásady\Nastavení systému Windows\Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení).

 3. V podokně výsledků rozbalte možnost Odhlášení.

 4. V dialogovém okně Odhlášení – vlastnosti klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Přidat skript proveďte následující kroky:

  • Do pole Název skriptu zadejte cestu ke skriptu nebo klikněte na možnost Procházet a vyhledejte soubor skriptu ve sdílené složce služby Netlogon v řadiči domény.

  • Do pole Parametry skriptu zadejte požadované parametry přesně stejným způsobem, jakým byste je zadali na příkazovém řádku. Pokud například skript obsahuje parametry //logo (zobrazení hlavičky) a //I (interaktivní režim), zadejte //logo //I.

 6. V dialogovém okně Odhlášení – vlastnosti specifikujte požadované možnosti:

  • Odhlašovací skripty pro <objekt zásad skupiny>: Obsahuje seznam všech skriptů, které jsou aktuálně přiřazeny vybranému objektu zásad skupiny (GPO). Pokud přiřadíte více skriptů, budou zpracovány podle zadaného pořadí. Pokud potřebujete skript v seznamu posunout nahoru, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko Nahoru. Pokud potřebujete skript v seznamu posunout dolů, klikněte na něj a poté klikněte na tlačítko Dolů.

  • Přidat: Otevře se dialogové okno Přidat skript, kde můžete určit další skripty.

  • Upravit: Otevře dialog Upravit skript, kde můžete změnit informace obsažené ve skriptu, jako jsou název a parametry.

  • Odebrat: Odebere vybraný skript ze seznamu Skripty při odhlašování.

  • Zobrazit soubory: Zobrazí soubory skriptů uložené ve vybraném objektu GPO.

Další informace

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Odhlašovací skripty jsou spuštěny v režimu uživatele, nikoli správce, a jejich práva jsou odpovídajícím způsobem omezena.

 • Pokud nastavíte odhlašovací skripty tak, aby běžely synchronně, může dojít ke zpomalení procesu odhlašování.


Obsah