Položky předvoleb nabídky Start (Windows Vista® a novější) umožňují aktualizovat nabídku Start pro počítače se spuštěným systémem Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista. Položky předvoleb nabídky Start neobsahují výběr akcí, protože jedinou možností je akce Aktualizovat.

Vytvoření položky nabídky Start (v systému Windows Vista a novějších)

Vytvoření nové položky předvoleb nabídky Start
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte na uzel Nabídka Start pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Nabídka Start (Windows Vista a novější).

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti nabídky Start (Windows Vista a novější) zadejte možnosti nabídky Start, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další informace

  • Nedostupné položky nastavení nelze povolit ani zakázat. Tato nastavení nelze konfigurovat pomocí položky předvoleb nabídky Start.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah