Konzola pro správu zásad skupiny umožňuje měnit kritéria pro zobrazení nastavení zásad Šablony pro správu. Editor zobrazuje ve výchozím nastavení všechna nastavení zásad, včetně nastavení předvoleb (dříve označovaných jako nespravovaná nastavení zásad). Pomocí filtrů požadavků však lze měnit způsob, jakým Konzola pro správu zásad skupiny zobrazuje nastavení zásad Šablony pro správu.

Postup nastavení filtru požadavků
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Šablony pro správu umístěnou ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele. Klikněte na příkaz Možnosti filtru.

 3. Zaškrtněte políčko Povolit filtry požadavků.

 4. Do pole Filtrovat slova zadejte jedno nebo více klíčových slov.

 5. V seznamu Vyberte požadované filtry pro platformu a aplikace klikněte na příslušný filtr:

  • Zahrňte nastavení, které se shoduje s kteroukoli z vybraných platforem.

  • Zahrňte nastavení, které se shoduje se všemi vybranými platformami.

   Poznámka

   Kliknutím na tlačítko Vybrat vše můžete vybrat všechny položky v seznamu. Kliknutím na tlačítko Zrušit výběr můžete zrušit výběr všech položek v seznamu.

 6. Kliknutím na tlačítko OK použijte nová nastavení filtru a zavřete dialogové okno Možnosti filtru.

Další informace

 • Filtry jsou zahrnující – proto je třeba vybírat položky, které se mají zobrazit, nikoli položky, které mají být odebrány.

 • Filtry nefungují s Klasické šablony pro správu.


Obsah