Rozšíření předvoleb tiskáren umožňuje vytvořit, nakonfigurovat a odstranit připojení sdílených tiskáren prostřednictvím položky předvoleb sdílených tiskáren. Před vytvořením položky předvoleb sdílené tiskárny byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky sdílené tiskárny

Vytvoření nové položky předvoleb sdílené tiskárny
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Tiskárny, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Sdílená tiskárna.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti sdílené tiskárny vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení sdílené tiskárny, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení sdílené tiskárny v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již připojení tiskárny existuje.

Vytvořit

Slouží k vytvoření nového připojení sdílené tiskárny. Pokud již místní tiskárna se stejným názvem existuje, nebude změněna.

Odstranit

Slouží k odebrání připojení sdílené tiskárny se stejnou cestou ke sdílené složce. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud připojení sdílené tiskárny neexistuje.

Důležité informace

Tato akce neodebere ovladač tiskárny. Je odebráno pouze připojení sdílené tiskárny.

Nahradit

Slouží k odstranění a novému vytvoření připojení sdílené tiskárny. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k připojení sdílené tiskárny. Pokud připojení sdílené tiskárny neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové připojení sdílené tiskárny.

Aktualizovat

Slouží ke změně připojení sdílené tiskárny. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud připojení sdílené tiskárny neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové připojení sdílené tiskárny.

Nastavení sdílené tiskárny

Cesta ke sdílené složce

Zadejte úplnou cestu UNC ke sdílené tiskárně nebo klikněte na tlačítko Procházet (…) a vyberte ji.

Nastavit tuto tiskárnu jako výchozí

Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte připojení sdílené tiskárny jako výchozí tiskárnu systému Windows pro aktuálního uživatele.

Pouze, pokud není místní tiskárna k dispozici

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li obejít změnu výchozí tiskárny v případě, že v počítači není nakonfigurována místní tiskárna. Toto nastavení není k dispozici, dokud nezaškrtnete políčko Nastavit tuto tiskárnu jako výchozí.

Důležité informace

Místní tiskárna je libovolná tiskárna, která není připojena ke sdílené síťové tiskárně. Mezi místní tiskárny patří fyzické tiskárny připojené k paralelnímu a sériovému portu, portu USB, tiskárny TCP/IP a virtuální tiskárny nainstalované prostřednictvím softwaru.

Odstranit všechna připojení sdílených tiskáren

Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete odstranit všechna připojení sdílených tiskáren u aktuálního uživatele. Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud je akce položky předvoleb nastavena na hodnotu Odstranit.

Místní port

Zvolte místní port, ke kterému chcete namapovat sdílené připojení. Toto nastavení je nepovinné.

Důležité informace

Pokud je v poli Místní port zadána hodnota a akce položky předvoleb je nastavena na hodnotu Odstranit, rozšíření předvoleb odstraní připojení sdílené tiskárny přidružené k danému portu.

Znovu připojit

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete udržovat trvalé připojení sdílené tiskárny. Tato možnost není k dispozici, dokud nevyberete hodnotu ze seznamu Místní port.

Zrušit mapování všech místních portů

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete odebrat mapování připojení sdílené tiskárny ze všech místních portů. Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud je akce položky předvoleb nastavena na hodnotu Odstranit.

Další požadavky

 • Při zpracování položek sdílených tiskáren rozšíření tiskáren vždy nainstaluje ovladač tiskárny v kontextu zabezpečení nastaveného na kartě Obecné.

 • Položky sdílených tiskáren vždy používají kontext zabezpečení aktuálního uživatele k mapování připojení tiskáren a nastavení stavu výchozí tiskárny.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah