Položka předvoleb otevření v programu umožňuje vytvořit, konfigurovat a odstranit přidružení otevření v programu ke konkrétní příponě názvu souboru. Před vytvořením položky předvoleb otevření v programu byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky otevření v programu

Vytvoření nové položky předvoleb otevření v programu
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Možnosti složky, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Otevřít v programu.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti otevření v programu vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

  5. Zadejte nastavení otevření v programu, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení otevření v programu v tomto tématu.)

  6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již přidružení otevření v programu existuje.

Vytvořit

Slouží k vytvoření nového přidružení otevření v programu. Pokud v rámci profilu uživatele již v položce otevření v programu existuje přípona názvu souboru, potom se nové přidružení nevytvoří.

Odstranit

Slouží k odebrání stávajícího přidružení otevření v programu. Přidružení existuje, jestliže v rámci profilu uživatele existuje přípona názvu souboru v položce otevření v programu. Pokud přidružení neexistuje, neprovede se žádná akce.

Nahradit

Slouží k odstranění a novému vytvoření přidružení otevření v programu. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k danému přidružení otevření v programu. Pokud přidružení otevření v programu neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové přidružení otevření v programu.

Aktualizovat

Slouží ke změně přidružení otevření v programu. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud přidružení otevření v programu neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nové přidružení otevření v programu.

Nastavení otevření v programu

Přípona názvu souboru

Zadejte příponu souboru, kterou chcete přidružit k zadané aplikaci. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Poznámka

Před příponu názvu souboru není třeba zadávat tečku.

Přidružený program

Zadejte cestu a název aplikace, kterou chcete přidružit k příponě názvu souboru. Také můžete kliknout na tlačítko Procházet (…) a aplikaci vybrat. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Nastavit jako výchozí

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete přidruženou aplikaci nastavit jako výchozí aplikaci, kterou systém Windows bude používat k otevření souborů s danou příponou názvu souboru.

Další požadavky

  • Příkaz Otevřít v programu se zobrazí v místní nabídce Průzkumníka Windows, pokud existuje více než jedno přidružení otevření v programu.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah