Přiřazení aplikace

  1. Spusťte rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny.

  2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem na možnost Instalace software, přejděte na možnost Nový a klikněte na možnost Balíček.

  3. V dialogovém okně Otevřít najděte pomocí polí pro vyhledávání aplikace, které chcete nasadit, klikněte na balíček Instalační služby systému Windows a dále klikněte na tlačítko Otevřít.

  4. V dialogovém okně Nasazení software klikněte na tlačítko Přiřazená a poté na tlačítko OK.

Další požadavky

  • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

  • V dialogovém okně Otevřít se zobrazí pouze balíčky, umístěné v distribučním místě softwaru, určeném jako výchozí.

  • Pokud je balíček Instalační služby systému Windows umístěn v jiném sdíleném síťovém adresáři, přejděte v dialogovém okně Otevřít do správného distribučního místa softwaru, klikněte na balíček a poté klikněte na možnost Otevřít.

  • Správci odpovídají za zabezpečení tohoto umístění pomocí technologií, jako je IPSEC, a pomocí souborových serverů se vzájemným ověřováním, jako je Kerberos, aby se tak zabránilo falšování identity (spoofing) a neoprávněným zásahům na lince.


Obsah