Rozšíření předvoleb služeb umožňuje konfigurovat stávající služby v počítačích pomocí položky předvoleb služby. Před vytvořením položky předvoleb služby byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky služby

Vytvoření nové položky předvoleb služby
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

 3. Klikněte na uzel Služby pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Služba.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti služby vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce služby v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení služby, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení služby v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce služby

Beze změny

Použití této akce nezmění stav spuštění pojmenované služby.

Spustit službu

Tato akce slouží ke spuštění pojmenované služby. Tato akce nemá žádný efekt, pokud je pojmenovaná služba spuštěna.

Zastavit službu

Tato akce slouží k zastavení pojmenované služby. Tato akce nemá žádný efekt, pokud je pojmenovaná služba zastavena.

Restartovat službu

Tato akce slouží k zastavení a restartování pojmenované služby.

Restartovat službu v případě potřeby

Tato akce slouží k zastavení a restartování pojmenované služby, pokud dojde k akci konfigurace, která vyžaduje restartování.

Poznámka

Ke spuštění a zastavení služby dojde poté, co rozšíření předvoleb zpracuje všechna ostatní konfigurační nastavení. Z tohoto důvodu nelze služby spustit ani restartovat, pokud je režim spuštění zakázán.

Nastavení služeb

Po spuštění

Volba typu spuštění služby

 • Beze změny: Toto nastavení použijte, jestliže nechcete změnit typu spuštění.

 • Automaticky. Toto nastavení použijte ke konfiguraci služby tak, aby se automaticky spustila během procesu spuštění a přihlášení.

 • Zakázáno: Pomocí tohoto nastavení zakážete službu. Tím jí zabráníte ve spuštění.

 • Automaticky (Zpožděné spuštění): Toto nastavení použijte ke konfiguraci služby, aby se automaticky spustila během procesu spuštění a přihlášení. Spuštění služby je během procesu přihlášení mírně zpožděno, aby se zvýšil výkon přihlášení.

Název služby

Zadejte jedinečný název služby nebo klikněte na tlačítko Procházet (…) a vyberte službu ze seznamu služeb nainstalovaných v aktuálním počítači.

Důležité informace

Jedinečný název služby nemusí vždy odpovídat zobrazovanému názvu. Jedinečný název služby Server je například LanmanServer.

Čekací doba, je-li služba zamknuta

Zadejte v sekundách hodnotu časového limitu, po který bude rozšíření předvoleb čekat se zápisem konfiguračních dat, pokud je služba zamknuta nebo přechází se stavu zastavení, spuštění či restartování.

Účet pro přihlášení: Beze změny

Toto nastavení slouží k zachování přihlašovacích pověření služby podle předchozí konfigurace.

Účet pro přihlášení: Místní systémový účet

Toto nastavení slouží ke změně přihlašovacích pověření služby na místní systémový účet.

Povolit službě používání plochy

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte službě používat plochu. Toto nastavení není k dispozici, dokud nekliknete na přepínač Místní systémový účet.

Účet pro přihlášení: Tento účet

Toto nastavení slouží ke změně přihlašovacích pověření služby na konkrétního místního nebo doménového uživatele. Nastavení Tento účet a Heslo se zpřístupní po kliknutí na tento přepínač.

Tento účet

Zadejte uživatelské jméno, které používáte pro přihlašovací prověření služby, nebo klikněte na tlačítko Procházet (…) a uživatelské jméno vyhledejte.

Heslo

Zadejte heslo používané k ověření uživatele. Stejné heslo zadejte do pole Potvrzení hesla.

Zabezpečení - Poznámka

Toto heslo používá 256bitové šifrování standardu AES (Advanced Encryption Standard) a je uloženo jako součást objektu zásad skupiny v adresáři SYSVOL. Heslo by mělo být pravidelně měněno a nemělo by být používáno jako jediná metoda ochrany důvěrných dat.

Akce obnovení

Nakonfigurujte chování počítače v případě, že služba selže po jednom, dvou či více pokusech.

Beze změny

Toto nastavení použijte, nechcete-li měnit akci obnovení při selhání služby. Pokud je vybráno toto nastavení, nezmění rozšíření předvoleb akci obnovení.

Neprovádět žádnou akci

Pomocí tohoto nastavení nakonfigurujete službu tak, aby nereagovala na stav selhání.

Restartovat službu

Toto nastavení slouží ke konfiguraci, aby se služba při stavu selhání restartovala.

Restartovat počítač

Pomocí tohoto nastavení nakonfigurujete službu tak, aby se při stavu selhání restartoval počítač.

Nastavení obnovení

Restartovat čítač selhání po

Zadejte počet dnů, které musí uplynout před vynulováním čítače selhání služby. Toto nastavení je k dispozici, pokud je nejméně jedna akce obnovení nastavena na jinou hodnotu než Beze změny.

Spustit službu po

Zadejte počet minut, které musí uplynout před restartováním služby, jež selhala. Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud je nejméně jedna akce obnovení nastavena na hodnotu Restartovat službu.

Program

Zadejte úplnou cestu k programu, který chcete spustit jako odezvu na akci obnovení Spustit program. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet (…) a aplikaci vyhledat. Do okna Parametry příkazového řádku zadejte další argumenty příkazového řádku pro daný program. Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud je nejméně jedna akce obnovení nastavena na hodnotu Spustit program.

Možnosti restartování počítače

Klikněte na položku Možnosti restartování počítače a nastavte čekací dobu před restartováním služby. Můžete také zadat text zprávy, která se vyšle do síťových počítačů a upozorní uživatele na čekání na restartování počítače.

Další požadavky

 • K zadání místního uživatelského účtu ve více počítačích použijte formát .\uživatelské_jméno.

 • K zadání doménového účtu použijte formát doména\uživatelské_jméno.

 • U všech uživatelských účtů s výjimkou účtů, jejichž doménová část uživatelských pověření začíná výrazem NT AUTHORITY, je vyžadováno heslo.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah