Položka cílení na lokalitu umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se počítač provádějící zpracování nachází v lokalitě ve službě Active Directory zadané v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se počítač provádějící zpracování nenachází v lokalitě ve službě Active Directory zadané v položce cílení.

Lokalita

Název lokality, s níž je porovnávána lokalita, ve které se nachází počítač provádějící zpracování. Při porovnávání se nerozlišují velká a malá písmena.

Poznámka

Do pole Lokalita je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další požadavky

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Políčka u položek Název počítače (pouze NetBIOS), Doména, Server, Terminálová relace a Uživatel (není-li vyplněno pomocí identifikátoru zabezpečení SID) zaměřená na položky akceptují zástupné znaky s jedním (?) i více znaky (*).

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah