Šablony pro správu jsou nastavení zásad založená na registru, která se zobrazí v uzlu Šablony pro správu v rámci uzlu Konfigurace počítače i uzlu Konfigurace uživatele. Tato hierarchie je vytvořena, když Konzola pro správu zásad skupiny načte soubory šablon pro správu založené na jazyku XML (soubory ADMX).

Tato kapitola obsahuje následující témata:


Obsah