Položka předvoleb nabídky Start (Windows® XP) umožňuje aktualizovat nabídku Start u počítačů s operačním systémem Windows Server® 2003 nebo Windows XP. Položky předvoleb nabídky Start neobsahují výběr akcí, protože jedinou možností je akce Aktualizovat.

Vytvoření položky nabídky Start (v systému Windows XP)

Vytvoření nové položky předvoleb nabídky Start
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte na uzel Nabídka Start pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Nabídka Start (Windows XP).

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti nabídky Start (Windows XP) zadejte možnosti nabídky Start, které chcete u zásad skupiny konfigurovat. (Další informace naleznete v tématu Povolení a zakázání nastavení v položce předvoleb.)

  5. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  6. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Další požadavky

  • Nedostupné položky nastavení nelze povolit ani zakázat. Tato nastavení nelze konfigurovat pomocí položky předvoleb nabídky Start.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah