Filtry služby WMI (Windows Management Instrumentation) vám umožňují dynamicky určovat rozsah objektů zásad skupiny (GPO) na základě atributů cílového počítače.

Při použití objektu GPO, na který je propojen filtr rozhraní WMI, na cílovém počítači, dojde k vyhodnocení tohoto filtru pro tento cílový počítač. Pokud bude tento filtr rozhraní WMI vyhodnocen negativně, objekt GPO se nepoužije (pokud ovšem na cílovém počítači není spuštěn systém Windows 2000 - v takovém případě bude filtr ignorován a objekt GPO se použije v každém případě). Pokud bude filtr rozhraní WMI vyhodnocen pozitivně, objekt GPO se použije.

Tato kapitola obsahuje následující témata:


Obsah