Položky předvoleb sdílené síťové složky umožňují vytvořit, aktualizovat, nahradit a odstranit sdílené složky. Před vytvořením položky předvoleb sdílené síťové složky byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření sdílené síťové složky

Vytvoření položky předvoleb sdílené síťové složky
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromu konzoly rozbalte v uzlu Konfigurace počítače položku Předvolby a potom rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Síťové sdílené složky, přejděte na příkaz Nová a klikněte na příkaz Síťová sdílená složka.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti síťové sdílené složky vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení sdílené síťové složky, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení sdílené síťové složky v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již sdílená složka existuje.

Vytvořit

Umožňuje vytvořit novou sdílenou složku pro počítače.

Odstranit

Umožňuje odebrat sdílenou složku pro počítače (zrušit sdílení).

Nahradit

Umožňuje odstranit a znovu vytvořit sdílenou složku. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého ke sdílené složce. Pokud sdílená složka neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou sdílenou složku.

Aktualizovat

Umožňuje upravit nastavení sdílené složky. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u sdílené složky. Pokud sdílená složka neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou sdílenou složku.

Nastavení sdílené síťové složky

Název sdílené složky

Zadejte název sdílené složky.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali Modifikátory akce a akce je Odstranit nebo Aktualizovat.

Cesta ke složce

Zadejte cestu k existující složce, na kterou bude směřovat sdílená složka.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali Modifikátory akce a akce je Odstranit nebo Aktualizovat.

Komentáře

Zadejte text, který se má zobrazit v poli Komentář sdílené složky. Pokud je vybraná akce Aktualizovat, sdílená složka již existuje a toto pole není zadáno, zůstane existující komentář nezměněn.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Modifikátory akce

Je možné upravit nebo odstranit všechny sdílené složky určitého typu, nikoli jen jednu sdílenou složku. Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Aktualizovat nebo Odstranit.

 • Pokud chcete upravit nebo odstranit všechny sdílené složky, které nejsou skryté (jejichž název končí znakem $) nebo speciální (SYSVOL a NETLOGON), klikněte na možnost Aktualizovat nebo Odstranit všechny běžné sdílené složky.

 • Jestliže chcete upravit nebo odstranit všechny skryté sdílené složky kromě sdílených složek správy označených písmenem jednotky, ADMIN$, FAX$, IPC$, a PRINT$, klikněte na možnost Aktualizovat nebo Odstranit všechny skryté sdílené složky, které nejsou určeny pro správu.

 • Jestliže chcete upravit nebo odstranit všechny sdílené složky správy označené písmenem jednotky (název obsahuje písmeno jednotky a znak $), klikněte na možnost Aktualizovat nebo Odstranit všechny sdílené složky správy označené písmenem jednotky.

Poznámka

Speciální sdílené položky (SYSVOL a NETLOGON) a sdílené složky správy bez označení písmenem jednotky (ADMIN$, FAX$, IPC$ a PRINT$) lze upravit jednotlivě kliknutím na možnost Aktualizovat a zadáním názvu sdílené složky.

Omezení počtu uživatelů

Zadejte počet uživatelů, kterým je povoleno se současně připojit ke sdílené složce.

 • Pokud chcete omezit počet uživatelů, vyberte možnost Povolit následující počet uživatelů a zadejte maximální povolený počet uživatelů.

 • Jestliže nechcete počet uživatelů omezit, klikněte na možnost Neomezovat.

 • Pokud nechcete počet uživatelů měnit při aktualizaci sdílené složky, klikněte na možnost Beze změn.

  Poznámka

  Jestliže vytváříte nebo nahrazujete sdílenou složku a kliknete na možnost Beze změn, bude zadán neomezený počet uživatelů.

Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Výčet na základě přístupu

Nakonfigurujte zobrazení složek ve sdílené složce.

 • Pokud chcete zobrazit složky ve sdílené složce pouze uživatelům s oprávněním ke čtení, klikněte na možnost Povolit.

 • Jestliže chcete, aby složky ve sdílené složce byly zobrazeny všem uživatelům, klikněte na možnost Zakázat.

 • Pokud při aktualizaci sdílené složky nechcete změnit zobrazení složek ve sdílené složce, klikněte na možnost Beze změn.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybranou akcí akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Další informace

 • Sdílené síťové složky umožňují vytvářet, upravovat nebo odstraňovat sdílené body, ale nelze vytvořit nebo odstranit složky, na které směřují. Pokud chcete vytvořit sdílený bod, musí složka určená ke sdílení již existovat v počítačích, kterých se týká objekt zásad skupiny. Jestliže je sdílená složka odstraněna, je sdílený bod směřující ke složce odebrán, ale složka a její obsah nejsou odstraněny.

 • Informace o způsobu použití položky předvoleb pro složku k vytvoření nebo odstranění složek pomocí zásad skupiny naleznete v tématu Rozšíření složek.

 • Možnosti výčtu na základě úrovně přístupu platí, pouze pokud je v počítačích hostujících sdílené složky nainstalován systém Windows Server® 2003 Service Pack 1 nebo vyšší, Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server 2008.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah