Zakázání uživatele nebo nastavení počítače v objektu zásad skupiny

  1. Ve stromu konzoly GPMC dvakrát klikněte na strukturu domén, obsahující doménu nebo organizační jednotku, ve které se nachází příslušný objekt GPO.

  2. Dvakrát klikněte na danou doménu nebo organizační jednotku.

  3. Klikněte pravým tlačítkem na objekt GPO, obsahující nastavení uživatele nebo počítače, které chcete vypnout, přejděte na pole Stav objektu GPO a dále postupujte jedním z následujících způsobů:

    • Kliknutím na možnost Nastavení uživatele zakázáno zakažte nastavení uživatele pro objekt GPO.

    • Kliknutím na možnost Nastavení počítače zakázáno zakažte nastavení počítače pro objekt GPO.

  4. Zaškrtnutí vedle příkazu Nastavení uživatele zakázáno nebo Nastavení počítače zakázáno označuje, že je nastavení uživatele nebo nastavení počítače zakázáno.

Další požadavky

  • Tento postup můžete použít pouze v případě, že máte oprávnění Upravovat objekt GPO.

  • Stav objektu GPO můžete upravovat také na kartě Podrobnosti daného objektu GPO.

Další odkazy


Obsah