Zadání možností automatické instalace založené na příponě názvu souboru

 1. Spusťte rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny. (Ve stromu konzoly klikněte na možnost Instalace softwaru.)

 2. Ve stromu konzoly klikněte na možnost Instalace softwaru.

 3. Vyberte možnost Vlastnosti a potom klikněte na kartu Přípony souborů.

 4. Na kartě Přípony souborů máte následující možnosti:

  • Vyberte příponu souboru: Zobrazí se seznam všech dostupných přípon souborů spravovaného softwaru. Po výběru určité přípony se v seznamu Pořadí aplikací zobrazí všechny aplikace z aktivního adresáře, které jsou asociovány s příponou vybraného názvu souboru. Například s příponou HTM může být asociováno velké množství aplikací, např. Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Communicator.

  • Pořadí aplikací: Seznam všech aplikací asociovaných s příponou vybraného názvu souboru. Způsob řazení aplikací můžete určit pomocí tlačítek Nahoru a Dolů.

  • Nahoru: Přesune vybranou aplikaci výše v seznamu pořadí. Aplikace, která je zobrazena na začátku seznamu, je automaticky nainstalována, pokud je vyvolán soubor s vybranou příponou a daná aplikace dosud není nainstalována. Pokud se aplikace nachází na horním okraji seznamu pořadí, nebude tlačítko Nahoru dostupné.

  • Dolů: Přesune vybranou aplikaci níže v seznamu pořadí. Pokud se aplikace nachází na spodním okraji seznamu pořadí, nebude tlačítko Dolů dostupné.

Další požadavky

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Při aktualizaci aplikace vypněte automatickou instalaci starší verze.


Obsah