Přidání nebo odebrání změn balíčku aplikace

 1. Spusťte rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny.

 2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem na možnost Instalace software, přejděte na možnost Nový a klikněte na možnost Balíček.

 3. V dialogovém okně Otevřít klikněte na balíček Instalační služby systému Windows a dále klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. V dialogovém okně Nasazení software klikněte na možnost Upřesnit a dále na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti balíčku klikněte na kartu Změny.

 6. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Kliknutím na tlačítko Přidat můžete přidat změny. V dialogovém okně Otevřít přejděte na transformační soubor (typ MST) a klikněte na možnost Otevřít.

  • Pokud chcete odstranit nějakou změnu, klikněte na kartě Změny na příslušnou změnu a poté klikněte na tlačítko Odebrat. Tento postup zopakujte pro všechny změny, které mají být odebrány.

 7. Až budou všechny změny nakonfigurovány podle vašich představ, klikněte na tlačítko OK.

  Důležité informace

  Neklikejte na tlačítko OK dříve, než dokončíte konfiguraci všech změn. Po kliknutí na tlačítko OK dojde k okamžitému přiřazení nebo publikování balíčku. Pokud nejsou změny řádně nakonfigurovány, bude nutné balíček odinstalovat nebo inovovat pomocí správně nakonfigurované verze.

Další požadavky

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • V dialogovém okně Otevřít se zobrazí pouze balíčky, umístěné v distribučním místě softwaru, určeném jako výchozí.

 • Pokud je balíček Instalační služby systému Windows umístěn v jiném sdíleném síťovém adresáři, přejděte v dialogovém okně Otevřít do správného distribučního místa softwaru, klikněte na balíček a poté klikněte na možnost Otevřít.

 • Změny (soubory MST) jsou použity u balíčků Instalační služby systému Windows (soubory s příponou MSI) ve vámi zadaném pořadí. Toto pořadí musí být určeno před přiřazením či publikováním aplikace.

 • Můžete přidat více změn, které jsou nazývány také transformace. Transformace se použijí v pořadí, které určíte v seznamu Změny, od shora dolů. Pokud chcete změnit pořadí v tomto seznamu, klikněte na seznam transformací a poté klikněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.


Obsah