Položka cílení pro síťové připojení umožňuje použití položky předvoleb pro uživatele, pouze pokud se používá typ síťového připojení zadaný v položce cílení. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se nepoužívá typ síťového připojení zadaný v položce cílení.

Poznámka

Položky cílení pro síťové připojení zjišťují, zda existuje typ síťového připojení, nikoli zda je uživatel přihlášen prostřednictvím připojení tohoto typu.

Typ připojení

Typ síťového připojení, který položka cílení zjistí:

 • libovolné (zahrnuje pouze typy síťového připojení uvedené dále),

 • telefonní modem s přístupem prostřednictvím portu COM,

 • karta ISDN s odpovídajícím nainstalovaným ovladačem NDISWAN,

 • karta X.25 s odpovídajícím nainstalovaným ovladačem NDISWAN,

 • virtuální privátní síť (VPN),

 • asynchronní režim přenosu (ATM),

 • Frame Relay,

 • Sonet,

 • přístup 56K s přepínáním,

 • zařízení IrDA (Infrared Data Association),

 • přímé připojení přes sériový port,

 • přímé připojení přes paralelní port,

 • obecné,

 • překladač paketů PAD (Packet Assembler/Disassembler),

 • protokol PPPoE (PPP over Ethernet).

Pokud je vybrána položka Libovolné, umožňuje položka cílení použití položky předvoleb pro uživatele, pouze pokud se používá minimálně jeden z typů síťového připojení uvedených v seznamu Typ připojení. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se nepoužívá žádný typ síťového připojení uvedený výše.

Další požadavky

 • Položka cílení pro síťové připojení je k dispozici pouze u položek předvoleb v uzlu Konfigurace uživatele.

 • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah