Cílení na úrovni položky je možné použít ke změně rozsahu jednotlivých položek předvoleb tak, aby se vztahovaly pouze na vybrané uživatele nebo počítače. Do jednoho objektu zásad skupiny lze zahrnout několik položek předvoleb, kde každá z těchto položek je upravena pro vybrané uživatele nebo počítače a je cílena tak, že určuje nastavení pouze pro odpovídající uživatele nebo počítače.

Výsledkem každé položky cílení je pravdivá nebo nepravdivá hodnota. K položce předvoleb je možné přiřadit několik položek cílení a vybrat logickou operaci (AND nebo OR), pomocí které budou jednotlivé položky cílení kombinovány s předchozí položkou. Pokud je kombinovaná hodnota všech položek cílení pro položku předvoleb nepravdivá, nejsou nastavení v položce předvoleb použita pro uživatele nebo počítač. Pomocí kolekcí cílení můžete také vytvořit výrazy se závorkami.

Konfigurace položky cílení

Cílení existující položky předvoleb tak, aby se vztahovala pouze na určité uživatele nebo počítače
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromu konzoly rozbalte v uzlu Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a procházením vyberte rozšíření předvoleb.

 3. Dvakrát klikněte na uzel rozšíření předvoleb, klikněte pravým tlačítkem myši na položku předvoleb a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Společné.

 5. Klikněte na položku Cílení na úrovni položky a klikněte na možnost Cílení.

  1. Klikněte na možnost Nová položka, klikněte na typ položky cílení, kterou chcete přiřadit k položce předvoleb, a nakonfigurujte nastavení pro položku cílení.

   Poznámky
   • Pokud chcete změnit hodnotu položky cílení na opačnou hodnotu, klikněte na nabídce Možnosti položky na možnost Není.
   • Do textových polí lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.
   • Pokud chcete zadat vlastní název položky cílení, klikněte v nabídce Možnosti položky na možnost Popisek a zadejte Název.
   • Pokud chcete zadat komentář pro položku cílení, klikněte v nabídce Možnosti položky na možnost Popisek a zadejte Komentář.
  2. V případě konfigurace několika položek cílení, klikněte v nabídce Možnosti položky na logickou operaci (And nebo Or), pomocí které chcete kombinovat výsledky položky předvoleb s předchozí položkou předvoleb.

   Poznámka

   Chcete-li vytvořit výraz v závorkách, klikněte na tlačítko Přidat kolekci. (Další informace naleznete v tématu Kolekce cílení.)

  3. Postup opakujte pro všechny položky cílení, které chcete přiřadit.

 6. Klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Vlastnosti.

Typy položek cílení

Je možné nakonfigurovat následující typy položek cílení:

Další požadavky

 • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

 • Chcete-li omezit rozsah vícenásobných prioritních položek obsahujících složitou sestavu cílových položek, můžete pomocí proměnné prostředí zjednodušit konfiguraci. Např. vytvořte prioritní položku proměnná prostředí, která bude vytvářet novou proměnnou prostředí s hodnotou 1, a aplikujte na ni cílové položky. Chcete-li použít stejný postup na další prioritní položky, přidejte k nim cílovou položku proměnná prostředí a nakonfigurujte ji tak, aby od proměnné, vytvořené pomocí prioritní položky proměnná prostředí, vyžadovala hodnotu 1.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah