Přidání doménové struktury

  1. Ve stromu konzoly GPMC klikněte pravým tlačítkem na možnost Správa zásad skupiny a poté klikněte na příkaz Přidat doménovou strukturu.

  2. V dialogovém okně Přidat doménovou strukturu zadejte název DNS nebo NetBIOS nějaké domény v dané doménové struktuře a poté klikněte na tlačítko OK.

Můžete zadat buď název DNS nebo název rozhraní NetBIOS jakékoli domény v dané doménové struktuře. Pokud chcete zadat název rozhraní NetBIOS, je vhodné zkontrolovat, jestli tento název rozhraní NetBIOS odpovídá názvu DNS domény.

Další požadavky

  • Přidáním doménové struktury do konzoly GPMC nedojde ve skutečnosti k vytvoření nové doménové struktury služby Active Directory.

  • Objekty zásad skupiny nelze propojovat mimo doménovou strukturu.

  • Konzola GPMC podporuje správu více doménových struktur v rámci konzoly pouze v případě, že existuje důvěryhodnost mezi cílovou doménovou strukturou a doménovou strukturou uživatelského objektu.

  • Funkci Přidat doménovou strukturu můžete použít k přidání externích důvěryhodných domén i v případě, že neexistuje důvěryhodnost doménové struktury vůči celé doménové struktuře. Musí ale existovat důvěryhodnost mezi přidávanou doménou a doménou uživatelského objektu.

Další odkazy


Obsah