Rozšíření předvoleb tiskáren umožňuje vytvořit, nakonfigurovat a odstranit místní tiskárny prostřednictvím položky předvoleb místní tiskárny. Před vytvořením položky předvoleb místní tiskárny byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky místní tiskárny

Vytvoření nové položky předvoleb místní tiskárny
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Tiskárny, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Místní tiskárna.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti místní tiskárny vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

  5. Zadejte nastavení místní tiskárny, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení místní tiskárny v tomto tématu.)

  6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již připojení tiskárny existuje.

Vytvořit

Vytvoří novou místní tiskárnu. Pokud již místní tiskárna se stejným názvem existuje, nebude změněna.

Odstranit

Odstraní místní tiskárnu se stejným názvem. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud místní tiskárna neexistuje.

Důležité informace

Tato akce neodebere ovladač tiskárny. Odebere pouze místní tiskárnu.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří místní tiskárnu. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k místní tiskárně. Pokud místní tiskárna neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou místní tiskárnu.

Aktualizovat

Přejmenuje nebo upraví místní tiskárnu. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud místní tiskárna neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou místní tiskárnu.

Nastavení místní tiskárny

Název připojení

Zadejte název cílové místní tiskárny. Rozšíření předvoleb vytvoří novou místní tiskárnu s tímto názvem, pokud místní tiskárna neexistuje. Jestliže tiskárna existuje, použije rozšíření předvoleb místní tiskárnu s tímto názvem jako cíl požadované akce. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Port

Vyberte místní port z dodaného seznamu nebo zadejte název místního portu.

Cesta k tiskárně

Zadejte úplnou cestu UNC k připojení sdílené tiskárny nebo klikněte na tlačítko Procházet (…) a vyberte ji. Rozšíření předvoleb používá toto sdílené připojení jako zdroj instalace ovladače tiskárny. Tiskárna by měla být fyzicky připojena k pracovní stanici.

Nastavit tuto tiskárnu jako výchozí

Zaškrtnutím tohoto políčka nastavíte místní tiskárnu jako výchozí tiskárnu systému Windows pro aktuálního uživatele.

Umístění

Zadejte text popisující umístění tiskárny. Tyto informace se zobrazí v poli Umístění tiskárny. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Komentáře

Zadejte text s dalšími komentáři k tiskárně. Tyto informace se zobrazí v poli Komentáře tiskárny. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Další požadavky

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah