Zásady skupiny zahrnují rozšíření předvoleb souborů INI. Pro počítače a skupiny počítačů nebo pro uživatele a skupiny uživatelů umožňuje toto rozšíření následující akce:

  • přidání vlastnosti k souboru nastavení konfigurace (INI) nebo k souboru informací o nastavení (INF),

  • nahrazení vlastnosti v souboru INI nebo INF,

  • odstranění vlastnosti ze souboru INI nebo INF,

  • odstranění části souboru INI nebo INF,

  • odstranění souboru INI nebo INF.

Poznámka

Chcete-li zkopírovat libovolný typ souboru do nového umístění nebo změnit jeho atributy, vyhledejte informace v tématu Rozšíření souborů.

Začínáme

Pro libovolný objekt zásad skupiny (GPO) v doméně je možné vytvořit a konfigurovat položky předvoleb souboru INI. Nastavení lze nakonfigurovat úpravou objektů zásad skupiny, a to pomocí konzoly pro správu zásad skupiny. Při úpravě objektů zásad skupiny můžete v následujícím umístění nalézt prioritní příponu:

Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele

   └ Předvolby

      └ Nastavení systému Windows

         └ Soubory INI

Informace o tom, jak použít tuto příponu k vytvoření a konfigurace prioritní položky, naleznete v následujících tématech:


Obsah