Postup zobrazení, tisku a uložení zprávy o nastavení objektu GPO Starter

 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Rozbalte uzel Objekty GPO Starter.

 2. Klikněte na objekt GPO Starter obsahující nastavení, která chcete zobrazit.

 3. Kliknutím na kartu Nastavení zobrazíte zprávy v konzole GPMC.

 4. Pokud chcete danou zprávu vytisknout nebo uložit, klikněte v podokně výsledků pravým tlačítkem na zprávu o nastavení a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zprávu vytisknout, vyberte příkaz Tisk.

  • Chcete-li zprávu uložit, vyberte příkaz Uložit zprávu.

   Poznámka

   Pokud chcete upravit množství informací ve zprávě, můžete pomocí možností Zobrazit a Skrýt zobrazit pouze ta data, která chcete zobrazit nebo vytisknout.


Obsah