Import filtru rozhraní WMI

 1. Ve stromu konzoly GPMC, ve struktuře domén a v doméně, do kterých chcete importovat filtr rozhraní WMI, klikněte pravým tlačítkem na možnost Filtry rozhraní WMI.

 2. Klikněte na tlačítko Import.

 3. V dialogovém okně Import filtru rozhraní WMI určete soubor MOF obsahující soubor filtru rozhraní WMI určený pro import a klikněte na možnost Otevřít.

 4. V dialogovém okně Import filtru rozhraní WMI zadejte do polí Název a Popis příslušné informace. Máte několik možností:

  • Pokud chcete importovat filtr rozhraní WMI bez provedení změn, klikněte na tlačítko Import.

  • Pokud chcete filtr rozhraní WMI nejprve změnit a poté importovat, klikněte na tlačítko Upravit, proveďte příslušné změny v oboru názvů nebo v dotazu, klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Import.

Další požadavky

 • Tento postup mohou používat pouze uživatelé s oprávněním vytvářet filtry rozhraní WMI v doméně, ve které chcete tento filtr vytvořit. Ve výchozím nastavení mají toto oprávnění členové skupin Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Možnost Filtry rozhraní WMI je k dispozici pouze v případě, že je alespoň na jednom řadiči domény spuštěn systém Microsoft Windows Server 2003. Totéž platí pro Filtrování rozhraní WMI na kartě Obor pro Objekty zásad skupiny.

 • Importem filtru rozhraní WMI nedojde k pozměnění stávajícího filtru, ale vytvoří se nový filtr.

Další odkazy


Obsah