Položka cílení jazyka umožňuje použití položky předvolby pro počítače nebo uživatele, pouze pokud je národní prostředí zadané v položce cílení nainstalováno v počítači provádějícím zpracování. Další možnosti umožňují omezit cílení na národní prostředí uživatele nebo počítače. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se národní prostředí počítače provádějícího zpracování neshoduje se zadaným národním prostředím v položce cílení.

Poznámka

Národní prostředí se skládá z jazyka a v některých případech geografické oblasti, ve které se mluví daným jazykem nebo se zde používá daná abeceda. Například Francouzština (Kanada) je národní prostředí, které se skládá z francouzštiny jako jazyka a geografické oblasti Kanada.

Jazyk

Národní prostředí, které položka cílení porovnává s národním prostředím počítače provádějícího zpracování.

Poznámka

Pokud nejsou zaškrtnuta políčka Uživatel nebo Systém, umožňuje položka cílení použít přiřazenou položku zásad, pokud je zadané národní prostředí nainstalováno v počítači provádějícím zpracování. Ke zobrazení seznamu nainstalovaných národních prostředí můžete použít panel Místní a jazykové nastavení v Ovládacích panelech.

Uživatel

Pokud zaškrtnete toto políčko, zadáte omezení cílení položky tak, aby zahrnovala národní prostředí uživatele.

Důležité informace

Tato možnost není k dispozici v položkách předvoleb v uzlu Konfigurace počítače.

Systém

Pokud zaškrtnete toto políčko, zadáte omezení cílení položky tak, aby zahrnovala národní prostředí operačního systému.

Nativní

Pokud zaškrtnete toto políčko, zadáte omezení cílení položky tak, aby zahrnovala národní prostředí zadané v souboru NTDLL.DLL.

Další požadavky

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah