Nastavení oprávnění pro rozšíření Instalace softwaru modulu Zásady skupiny

 1. Otevřete objekt zásad skupiny (GPO), který chcete upravit.

 2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem na název nebo ikonu objektu GPO a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Zabezpečení a v rámečku Názvy skupin nebo uživatelů klikněte na skupinu zabezpečení, pro kterou chcete nastavit oprávnění.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete změnit nastavené skupiny zabezpečení, které mají oprávnění pro tento objekt GPO, klikněte na tlačítko Přidat nebo na tlačítko Odebrat a přidejte nebo odeberte příslušné skupiny zabezpečení.

  • Pokud daná skupina zabezpečení představuje správce (kteří spravují software pro uživatele a počítače v rámci určité organizace), získáte zaškrtnutím políčka Povolit v rámečku Oprávnění vybrané skupiny zabezpečení plné řízení, které potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

  • Pokud daná skupina zabezpečení představuje uživatele (používají software přidělený nebo publikovaný správcem), zaškrtněte v rámečku Oprávnění volbu Povolit u možností Použít zásadu skupiny a Číst a poté klikněte na OK.

Další požadavky

 • Tento postup můžete provádět pouze v případě, že máte oprávnění pro úpravy objektů zásad skupiny. Ve výchozím nastavení disponují těmito oprávněními pro úpravu objektů zásad skupiny členové skupin zabezpečení Domain Administrators, Enterprise Administrators a Group Policy Creator Owners.

 • Oprávnění nastavená tímto postupem platí pouze pro daný objekt GPO. Kromě toho musí síť obsahovat sdílenou složku (distribuční bod software), obsahující balíčky, které mají být nainstalovány. Správci musí mít oprávnění Úplné řízení pro daný distribuční bod softwaru a uživatelé musí mít oprávnění Číst.


Obsah