Položka cílení časového rozsahu umožňuje použití položky předvoleb pro počítače nebo uživatele, pouze pokud je aktuální čas v počítači koncového uživatele v rozsahu zadaném v položce cílení. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud aktuální čas v počítači koncového uživatele není v rozsahu zadaném v položce cílení.

Časový rozsah

Časový rozsah, oproti kterému je porovnáván aktuální čas. Pokud je časový údaj v poli vlevo pozdější než časový údaj v poli vpravo, je časový údaj v poli vpravo považován za údaj označující denní čas.

Další požadavky

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah