Rozšíření Možnosti sítě umožňuje z jednoho místa vytvářet, upravovat a odstraňovat telefonická připojení sítě a připojení k virtuální privátní síti (VPN). Před vytvořením položky předvoleb možností sítě byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytváření položky připojení sítě VPN

Vytvoření nové položky předvoleb připojení sítě VPN
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení ovládacího panelu.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Možnosti sítě, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Připojení virtuální privátní sítě.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti sítě VPN vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

  5. Zadejte nastavení připojení sítě VPN, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení připojení virtuální privátní sítě v tomto tématu.)

  6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvolby se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již připojení virtuální privátní sítě existuje.

Vytvořit

Vytvoření nového připojení k síti. Pokud již připojení se stejným názvem existuje, neupravujte jej.

Odstranit

Odstranění připojení k síti se stejným názvem. Rozšíření neprovede žádnou akci, pokud připojení neexistuje.

Nahradit

Odstranění a opětovné vytvoření připojení k síti. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k připojení. Pokud připojení neexistuje, vytvoří akce Nahradit nové připojení.

Aktualizace

Přejmenování nebo úprava připojení k síti. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje nastavení definovaná v rámci položky předvolby. Veškeré další nastavení zůstane tak, jak bylo dříve nakonfigurováno. Pokud připojení neexistuje, vytvoří akce Aktualizace nové připojení.

Nastavení připojení virtuální privátní sítě (VPN)

Připojení uživatele

Pomocí tohoto nastavení lze učinit nově vytvořené nebo aktualizované připojení viditelným pouze pro vybraného uživatele.

Připojení pro všechny uživatele

Pomocí tohoto nastavení lze učinit nově vytvořené nebo aktualizované připojení viditelným pro všechny uživatele počítače.

Název připojení

Textový sloužící jako název připojení Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3. Do položky předvoleb virtuální privátní sítě lze importovat připojení virtuální privátní sítě. Kliknutím na tlačítko Procházet (…) zobrazíte seznam připojení virtuální privátní sítě z aktuálního počítače.

Adresa IP nebo Název DNS

Zadejte adresu IP vzdáleného počítače. Nebo zaškrtněte políčko Použít název DNS a zadejte úplný název domény vzdáleného počítače.

Poznámka

IPv6 adresy nejsou podporovány.

Nejprve vytočit jiné připojení

Zadejte název telefonického připojení k síti, které dané připojení navázalo před připojením k virtuální privátní síti.

Po připojení zobrazit ikonu v oznamovací oblasti

Zobrazí po připojení v oznamovací oblasti animovanou ikonu.

karta Možnosti

Pomocí karty Možnosti zvolte možnosti vytáčení a opětovného vytáčení pro položku předvoleb připojení k virtuální privátní síti.

Karta Zabezpečení

Na kartě Zabezpečení jsou k položce předvoleb připojení virtuální privátní sítě přidružena nastavení zabezpečení Typické a Pokročilé. Pomocí těchto nastavení určete zabezpečení heslem, šifrování dat a protokoly ověření.

Karta Síť

Pomocí karty Síť zvolte typ připojení sítě VPN pro položku předvoleb.

Další informace

  • Položky předvoleb telefonického připojení a připojení k síti VPN nejsou podporovány instalací jádra serveru operačního systému Windows Server® 2008 R2 nebo Windows Server 2008.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah