Položka cílení skupiny zabezpečení umožňuje použít položku předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze pokud je počítač nebo uživatel provádějící zpracování členem skupiny určené v položce cílení. Volitelně může také platit podmínka, že určená skupina musí být primární skupinou pro počítač nebo uživatele provádějící zpracování. Pokud je vybrána možnost Není, je možné položku předvoleb použít pouze pokud počítač nebo uživatel provádějící zpracování není členem skupiny určené v položce cílení. Volitelně může také platit podmínka, že určená skupina nesmí být primární skupinou pro počítač nebo uživatele provádějící zpracování.

Skupina

Toto pole obsahuje název vybrané skupiny zabezpečení. Chcete-li vybrat skupinu zabezpečení, klikněte na tlačítko Procházet. Do tohoto pole nelze přímo psát.

Důležité informace

Název skupiny slouží pouze pro referenční účely a není použit pro určování členství. Pokud dojde ke změně názvu skupiny, v položce cílení zůstane původní název skupiny.

Primární skupina

Pokud zaškrtnete toto políčko, položka cílení bude zpracovávat přidruženou položku předvoleb pouze v případě, že určená skupina je primární skupinou uživatele provádějícího zpracování.

Poznámka

Pokud je zaškrtnuté políčko Počítač ve skupině, je tato možnost zakázaná.

Uživatel ve skupině

Pokud je zaškrtnuté toto políčko, cílová položka zpracovává přidruženou položku předvoleb, pokud je uživatel provádějící zpracování členem skupiny určené v poli Skupina.

Poznámka

Tato možnost je v položkách předvoleb počítače zakázaná.

Počítač ve skupině

Pokud je zaškrtnuté toto políčko, cílová položka zpracovává přidruženou položku předvoleb, pokud je počítač provádějící zpracování členem skupiny určené v poli Skupina.

Podporované skupiny

Skupiny domény:

  • Globální skupiny

  • Univerzální skupiny

Místní skupiny:

  • Místní skupiny (včetně předdefinovaných skupin)

  • Místní doménová

  • Známé

Další informace

  • Položky cílení skupiny zabezpečení používají k určení členství skupiny identifikátor zabezpečení skupiny, nikoli zobrazovaný název skupiny.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah