Položky předvoleb souboru umožňují kopírovat a upravovat atributy souborů a nahrazovat a odstraňovat soubory. (Chcete-li konfigurovat složky a nikoli jednotlivé soubory, vyhledejte informace v tématu Rozšíření složek.) Před vytvořením položky předvoleb souboru byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky souboru

Vytvoření nové položky předvoleb souboru
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte na uzel Soubory pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Soubor.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti souboru vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení souboru, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení souboru v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvolby se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již soubor existuje.

Vytvořit

Zkopírování souboru (nebo více souborů z jedné složky) ze zdrojového umístění do cílového umístění (pokud již v cílovém umístění nejsou) a konfigurace atributů těchto souborů pro počítače nebo uživatele.

Odstranit

Odstranění souboru (nebo více souborů v jedné složce) pro počítače nebo uživatele.

Nahradit

Odstranění souboru (nebo více souborů v jedné složce), nahrazení jiným souborem nebo soubory a konfigurace atributů těchto souborů pro počítače nebo uživatele. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepsání souborů v cílovém umístění. Jestliže soubor v cílovém umístění neexistuje, akce Nahradit jej sem zkopíruje ze zdrojového umístění.

Aktualizace

Úprava nastavení existujícího souboru (nebo více souborů v jedné složce) pro počítače nebo uživatele. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze atributy souboru definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní atributy souboru zůstanou tak, jak byly nakonfigurovány u souboru. Jestliže soubor neexistuje, akce Aktualizovat jej zkopíruje ze zdrojového umístění do cílového umístění.

Nastavení souboru

Zdrojový soubor (soubory)

Zadejte umístění, odkud chcete zkopírovat Zdrojový soubor (soubory). Toto umístění může být úplná cesta UNC nebo cesta na místní nebo mapované jednotce z pohledu klienta. Toto pole může obsahovat proměnné.

Toto pole může také obsahovat zástupný znak (?) nebo znaky (*), umožňující kopírovat nebo upravovat více souborů.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Cílový soubor

Zadejte umístění, kam chcete zkopírovat soubor nebo umístění souboru, který chcete upravit. Toto umístění může být úplná cesta UNC nebo cesta na místní nebo mapované jednotce z pohledu klienta. Podle potřeby jsou vytvořeny nové nadřazené složky. Je potřeba zadat také název souboru. Pokud chcete název souboru změnit, zadejte jiný název než je určený v poli Zdrojový soubor (soubory).

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat a pokud pole Zdrojový soubor (soubory) neobsahuje zástupné znaky.

Cílová složka

Zadejte umístění složky, do které chcete soubory zkopírovat nebo umístění souborů, které chcete upravit. Toto umístění může být úplná cesta UNC nebo cesta na místní nebo mapované jednotce z pohledu klienta. Podle potřeby jsou vytvořeny nové nadřazené složky.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat a pokud pole Zdrojový soubor (soubory) obsahuje zástupné znaky.

Odstranit soubor (soubory)

Chcete-li odstranit soubor, zadejte cestu k souboru z pohledu klienta.

Chcete-li odstranit více souborů ve složce, použijte v názvu souboru jeden (?) nebo více (*) zástupných znaků.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Odstranit.

Potlačit chyby u akcí jednoho souboru

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit přenos více souborů i v případě, že se přenos jednoho nebo více jednotlivých souborů nezdaří. Potlačeny budou pouze chyby způsobené pokusem o nahrazení, odstranění nebo konfiguraci atributů souboru. Tyto chyby mohou být způsobeny například tím, že soubor je používán, je odepřen přístup nebo nelze nalézt zdrojový soubor. Pokud je zaškrtnuté toto políčko, lze chyby zjistit pouze v souboru trasování. Tato možnost se liší od výchozího potlačení chyb předvoleb, které lze přepsat na kartě Společné.

Atributy

Atributy systému souborů pro přenášené soubory lze nakonfigurovat pomocí příslušných zaškrtávacích políček ve skupinovém rámečku Atributy. Atributy, u kterých odstraníte zaškrtnutí, budou ze souboru v cílovém umístění odebrány.

Další informace

 • Mnoho systémů přírůstkového zálohování pomocí atributu Archivovat určuje, zda byly soubor nebo složka vytvořeny nebo změněny a používá jej k zálohování souboru nebo složky. Z uvedeného důvodu je atribut Archivovat vybrán jako výchozí, aby byl atribut Archivovat vybrán u každé změněné složky.

 • Pokud je na kartě Společné zaškrtnuté políčko Odstranit tuto položku, není-li již používána, cílový soubor bude odstraněn, pokud se jedná o jeden soubor. Pokud se jedná o operaci s více soubory, nebude odstraněn žádný soubor.

 • Ve výchozím nastavení má položka předvoleb souboru přístup ke všem objektům s položkou řízení přístupu SYSTEM. Chcete-li tuto položku změnit tak, aby byla spouštěna s oprávněními koncového uživatele (pokud se nachází v části Konfigurace uživatele), změňte kontext zabezpečení na kartě Společné.

 • Pokud je to nutné k dokončení určené úlohy, položka předvoleb souboru obnoví atribut Jen pro čtení cílového souboru.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah