Na stránce Aplikace lze spravovat seznam aplikací na serveru.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle. Seznam prohledáte zadáním vyhledávacích kritérií do dialogového okna Filtr, rozbalením seznamu Přejít vyberete pole pro hledání a poté klikněte na tlačítko Přejít nebo stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odebrat kritéria filtru, klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Virtuální cesta

Zobrazuje virtuální cestu použitou v adrese URL pro přístup k aplikaci.

Fyzická cesta

Zobrazuje fyzickou cestu k adresáři, ve kterém se nachází obsah aplikace.

Web

Zobrazuje web, ke kterému aplikace náleží.

Fond aplikací

Zobrazuje fond aplikací, ve kterém se aplikace spouští.

Prvky podokna Akce

Následující tabulka popisuje akce dostupné během připojení k serveru.

Když jste připojeni k webu a na stránce Aplikace vyberete aplikaci, jsou k dispozici akce Procházet a Zobrazit virtuální adresáře.

Název prvkuPopis

Přidat aplikaci

Otevře dialogové okno Přidat aplikaci, ve kterém lze přidat aplikaci.

Nastavit předvolby aplikace

Otevře dialogové okno Předvolby aplikace, ve kterém lze nastavit výchozí nastavení pro všechny aplikace.

Změnit fond aplikací

Otevře dialogové okno Vybrat fond aplikací, v němž můžete změnit fond aplikací, do kterého vybraná aplikace patří. Toto je jediná dostupná akce, která se zobrazí na stránce Aplikace, když zobrazíte aplikace ve fondu aplikací. Když zobrazíte aplikace na webu, není tato akce na stránce Aplikace dostupná.

Prozkoumat

V Průzkumníku systému Windows otevře fyzický adresář namapovaný na virtuální kořenový adresář vybrané aplikace.

Upravit oprávnění

Otevře dialogové okno Vlastnosti systému Windows fyzického adresáře namapovaného na virtuální kořenový adresář vybrané aplikace.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Procházet

Otevře vybranou aplikaci v internetovém prohlížeči.

Základní nastavení

Otevře dialogové okno Upravit aplikaci, v němž můžete upravit nastavení zadaná při vytvoření vybrané aplikace.

Upřesnit nastavení

Otevře dialogové okno Upřesnit nastavení, v němž můžete upřesnit nastavení vybrané aplikace.

Zobrazit virtuální adresáře

Otevře dialogové okno Zobrazit virtuální adresáře, v němž můžete zobrazit virtuální adresáře příslušící k vybrané aplikaci.

Další odkazy


Obsah