Ověřování systému Windows používejte pouze v intranetovém prostředí. Toto ověřování umožňuje ověřovat klientská připojení pomocí ověřování v doméně systému Windows.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Ověřování systému Windows

Vyberte, chcete-li spravovat ověřování systému Windows.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Povolit

Zapne ověřování systému Windows.

Zakázat

Vypne ověřování systému Windows.

Upřesnit nastavení

Otevře dialogové okno Upřesnit nastavení, ve kterém můžete povolit nebo zakázat ověřování v režimu jádra a konfigurovat nastavení rozšířené ochrany. Tuto akci lze provést pouze tehdy, pokud v seznamu na stránce dané funkce povolíte Ověřování systému Windows.

Další odkazy


Obsah