Pomocí dialogového okna Konfigurovat nativní moduly lze přidáním do seznamu Moduly povolit registrované moduly, přidat nebo upravit registraci pro nativní moduly nebo odebrat nativní moduly z webového serveru. Po registraci je rovněž třeba přidat nativní modul do seznamu Moduly, aby mohl zahájit zpracovávání požadavků.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Vybrat alespoň jeden registrovaný modul k povolení

Vyberte registrovaný modul nebo moduly, které chcete přidat do seznamu Moduly na webovém serveru. Po přidání do seznamu Moduly může modul zpracovávat požadavky odesílané na server.

Zaregistrovat

Otevře dialogové okno Registrovat nativní modul, ve kterém lze nový nativní modul zaregistrovat.

Poznámka

Toto tlačítko je dostupné pouze na úrovni serveru.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit registraci nativního modulu, ve kterém lze registrovaný nativní modul upravit. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je vybrán registrovaný modul v seznamu Vybrat alespoň jeden registrovaný modul k povolení.

Poznámka

Toto tlačítko je dostupné pouze na úrovni serveru.

Odebrat

Odebere registraci vybraného modulu z webového serveru. Toto tlačítko je k dispozici pouze na úrovni serveru a pouze v případě, že je vybrán registrovaný modul v seznamu Vybrat alespoň jeden registrovaný modul k povolení.

Poznámka

Pokud odeberete modul ze seznamu Moduly na stránce funkce, bude modul zakázán, ale bude nadále registrovaný na webovém serveru.

Další odkazy


Obsah