Na stránce Virtuální adresáře lze spravovat seznam virtuálních adresářů v aplikaci.

Seznam seřadíte kliknutím na některé záhlaví sloupce na stránce funkce.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Cesta k aplikaci

Zobrazí aplikaci, která obsahuje každý virtuální adresář.

Virtuální cesta

Zobrazuje virtuální cestu použitou v adrese URL pro přístup k virtuálnímu adresáři.

Fyzická cesta

Zobrazuje fyzickou cestu k adresáři, ve kterém se nachází obsah virtuálního adresáře.

Identita

Zobrazí uživatelské jméno vlastní identity (pokud je nakonfigurovaná) použité pro přístup k obsahu fyzického adresáře, který je namapovaný na virtuální adresář. Není-li identita zadána, použije se pro přístup k obsahu předávací ověřování.

Prvky podokna Akce

Následující tabulka popisuje akce dostupné během připojení k serveru. Když jste připojeni k webu nebo aplikaci a na stránce Virtuální adresáře vyberete virtuální adresář, je k dispozici pouze akce Procházet.

Název prvkuPopis

Přidat virtuální adresář

Otevře dialogové okno Přidat virtuální adresář, ve kterém lze přidat virtuální adresář.

Nastavit předvolby virtuálního adresáře

Otevře dialogové okno Předvolby virtuálního adresáře, ve kterém lze nastavit výchozí nastavení pro všechny virtuální adresáře na aktuální úrovni a nižší.

Prozkoumat

V Průzkumníku systému Windows otevře fyzický adresář namapovaný na vybraný virtuální adresář.

Upravit oprávnění

Otevře dialogové okno Vlastnosti systému Windows fyzického adresáře namapovaného na vybraný virtuální adresář.

Odebrat

Odebere položku vybranou v seznamu na stránce funkce.

Procházet

Otevře vybraný virtuální adresář v prohlížeči Internetu.

Základní nastavení

Otevře dialogové okno Upravit virtuální adresář, ve kterém lze upravit nastavení, která byla zadána při vytvoření virtuálního adresáře.

Upřesnit nastavení

Otevře dialogové okno Upřesnit nastavení, ve kterém lze nakonfigurovat rozšířená nastavení pro vybraný virtuální adresář.

Další odkazy


Obsah