Pomocí stránky funkce Protokolování FTP lze nastavit konfiguraci funkcí protokolování na úrovni serveru nebo lokality a změnit nastavení protokolování.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Jeden soubor protokolu pro

Určuje, zda má být použit jeden soubor protokolu pro celý server FTP, nebo samostatný soubor protokolu pro každou lokalitu. K dispozici jsou tyto možnosti:

Server - určuje, že má být použit jeden soubor protokolu pro celý server FTP.

Web - určuje, že má být použit samostatný soubor protokolu pro každou lokalitu FTP.

Poznámka

Použití jednoho souboru protokolu pro celý server může být výhodné, používáte-li nástroje pro analýzu protokolu. Mohou však vznikat větší soubory protokolů, které postupně začnou ovlivňovat celkový výkon serveru FTP.

Vybrat pole W3C

Zobrazí dialogové okno Protokolované informace.

Poznámka

Tato verze serveru FTP podporuje pouze formát souborů protokolu W3C Extended.

Adresář

Určuje základní složku pro ukládání souborů protokolu.

Poznámka

Pokud používáte samostatné soubory protokolu pro jednotlivé lokality, bude k základní složce připojen název služby a jedinečné ID lokality. Mohou být připojeny například identifikátory FTPSVC1 nebo FTPSVC2.

Kódování

Určuje kódování souborů protokolu. K dispozici jsou tyto možnosti:

UTF8 - umožňuje používat v jednom řetězci jednobajtové i vícebajtové znaky.

ANSI - umožňuje v řetězcích používat pouze jednobajtové znaky.

Poznámka

Soubory protokolů v kódování UTF-8 umožňují číst textové položky v jiných jazycích než v angličtině. Pokud server FTP obsluhuje adresy URL v jiném jazyce, než který podporuje výchozí znaková stránka serveru, je třeba povolit kódování UTF-8 také pro obsah protokolu.

Plán

Určuje vytváření nových souborů protokolu v pevně daných časových intervalech. K dispozici jsou tyto možnosti:

  • Hodinově - nový soubor protokolu bude vytvořen každou hodinu.

  • Denně - nový soubor protokolu bude vytvořen každý den.

  • Týdně - nový soubor protokolu bude vytvořen každý týden.

  • Měsíčně - nový soubor protokolu bude vytvořen každý měsíc.

Maximální velikost souboru (v bajtech)

Určuje, zda mají být vytvořeny nové soubory protokolu, když velikost souboru překročí maximální hodnotu zadanou v poli Maximální velikost souboru.

Nevytvářet nové soubory protokolu

Určuje, že má být použit aktuální soubor protokolu a nemá být vytvořen nový. Výběrem této možnosti nastavíte neomezenou velikost aktuálního souboru protokolu.

Poznámka

Použití jediného souboru protokolu pro lokalitu může být výhodné, používáte-li nástroje pro analýzu protokolu, mohou však vznikat větší soubory protokolů, které postupně začnou ovlivňovat celkový výkon serveru FTP.

Použít místní čas pro pojmenovávání souborů a časový přechod

Určuje cyklické střídání souborů protokolu na základě místního časového pásma (používáte-li možnost Plán) namísto koordinovaného světového času (UTC). Ve výchozím nastavení se soubory protokolu vymění o půlnoci podle času UTC, nikoli o půlnoci podle místního časového pásma.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Zakázat

Zakáže funkci.

Zobrazit protokoly

Otevře adresář se soubory protokolu.


Obsah