Pomocí stránky funkce Služba správy lze nakonfigurovat službu správy pro nástroj Správce služby IIS. Služba správy umožňuje správcům počítačů a domén vzdáleně spravovat webový server používající nástroj Správce služby IIS. Tato služba také umožňuje uživatelům, kteří nejsou správci, místně a vzdáleně spravovat delegované funkce webů a aplikací na webovém serveru používajícím nástroj Správce služby IIS.

Poznámka

Službu správy mohou nakonfigurovat pouze správci používající nástroj Správce služby IIS v místním počítači.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Povolit vzdálená připojení

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit uživatelům vzdálená připojení k webovému serveru pomocí nástroje Správce služby IIS.

Pouze pověření systému Windows

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit připojení k webovému serveru pouze uživatelům s účty systému Windows.

Pověření systému Windows nebo pověření Správce služby IIS

Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit připojení k webovému serveru uživatelům s účty systému Windows nebo s účty nástroje Správce služby IIS.

Adresa IP

Pokud chcete, aby uživatelé při připojení k webovému serveru používali určitou adresu IP, zadejte nebo vyberte adresu IPv4 nebo IPv6. Pokud nechcete zadávat adresu IP, vyberte možnost Všechny nepřiřazené.

Port

Zadejte port, který má připojení používat, když se uživatelé připojí k webovému serveru. Výchozí je port číslo 8172.

Certifikát SSL

Vyberte certifikát, který chcete použít pro webový server. Chcete-li přidat nový certifikát, můžete použít funkci Certifikáty serveru.

Protokolovat požadavky do umístění

Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby webový server protokoloval informace při pokusech žadatelů o připojení k webovému serveru. Poté nakonfigurujte fyzický adresář, do kterého má webový server ukládat soubory protokolů.

Omezení adres IPv4

Zobrazuje omezení připojení. Pomocí tlačítek Povolit a Odmítnout lze do seznamu přidávat omezení a pomocí tlačítka Odstranit lze odstranit vybranou položku ze seznamu Omezení adres IPv4.

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě, že povolíte vzdálená připojení.

Přístup pro neurčené klienty

Výběrem možnosti Povolit nebo Odmítnout určíte, zda chcete povolit nebo odmítnout žadatele neodpovídající položkám v seznamu Omezení adres IPv4. Pokud nakonfigurujete službu správy, aby odmítala přístup neurčených klientů, ale nepřidáte žádná pravidla do seznamu Omezení adres IPv4, klienti se nebudou moci připojit k severu pomocí nástroje Správce služby IIS.

Povolit

Otevře dialogové okno Přidat připojovací pravidlo Povolit, ve kterém lze přidat pravidlo pro povolení žadatelů na základě adresy IPv4 nebo rozmezí adres IPv4.

Odmítnout

Otevře dialogové okno Přidat připojovací pravidlo Odmítnout, ve kterém lze přidat pravidlo pro odmítnutí žadatelů na základě adresy IPv4 nebo rozmezí adres IPv4.

Odstranit

Odstraní vybranou položku ze seznamu Omezení adres IPv4.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Restartovat

Restartuje službu správy.

Spustit

Spustí službu správy. Chcete-li se místně připojit k webu nebo aplikaci, je třeba spustit službu správy. Chcete-li také povolit vzdálená připojení k webům a aplikacím na webovém serveru, je třeba navíc povolit vzdálená připojení.

Zastavit

Zastaví službu správy. Když je služba správy zastavená, můžete konfigurovat nastavení pro službu správy. Služba však musí být spuštěna, než bude moci přijímat připojení.

Další odkazy


Obsah