V dialogových oknech Registrovat nativní modul a Upravit registraci nativního modulu lze přidávat nebo upravovat nativní moduly, které zpracovávají požadavky odesílané na webový server. Služba IIS obsahuje mnoho nativních modulů pro zpracování částí požadavků, jako například modul BasicAuthenticationModule, který provádí ověřování uživatelů v aplikacích používajících základní ověřování.

Poznámka

Až nativní modul v tomto dialogovém okně zaregistrujete, měli byste ho také přidat do seznamu Moduly na webovém serveru, než bude moci zpracovávat požadavky. Lze to provést v dialogovém okně Přidat nativní modul, jakmile uzavřete dialogové okno Registrovat nativní modul nebo Upravit registraci nativního modulu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Zadejte popisný název nativního modulu.

Cesta

Zadejte cestu k souboru nativního modulu ve fyzickém systému souborů, například C:\Moduly\můj_modul.dll, nebo klikněte na tlačítko Procházet () a soubor vyhledejte.

Další odkazy


Obsah