Dialogové okno Přidat skrytý segment slouží k přidávání segmentů URL do seznamu segmentů URL, pro které bude služba FTP odmítat přístup.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Skrytý segment

Určuje segment URL, pro který má služba FTP odmítat přístup.

Poznámka

Služba FTP nezobrazí skryté segmenty ve výpisech adresářů.

Další odkazy


Obsah