Dialogová okna Přidat fond aplikací a Upravit fond aplikací slouží k vytvoření nebo úpravám fondu aplikací. Fond aplikací představuje skupinu jedné nebo několika adres URL, které obsluhuje pracovní proces nebo sada pracovních procesů. Fondy aplikací nastavují hranice pro obsažené aplikace. Tyto hranice zabraňují, aby aplikace v jednom fondu aplikací ovlivňovaly aplikace v jiném fondu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Zadejte jedinečný popisný název pro fond aplikací. Tento název lze později použít při identifikaci fondu aplikací a k jednoduchému přiřazení aplikací fondu aplikací.

Poznámka

V dialogovém okně Upravit fond aplikacínelze fond aplikací přejmenovat. Fond aplikací lze přejmenovat pomocí alce Přejmenovat v podokně Akce na stránce funkce Fondy aplikací.

Verze rozhraní .NET Framework

Vyberte verzi rozhraní .NET Framework, která bude daným fondem aplikací načtena. Pokud aplikace, které chcete přiřadit tomuto fondu aplikací, neobsahují spravovaný kód, vyberte v seznamu položku Bez spravovaného kódu.

Fond aplikací může načíst pouze jednu verzi rozhraní .NET Framework. Všechny aplikace ve fondu musí používat stejnou verzi.

Poznámka

Pokud vyberete rozhraní .NET Framework verze 1.1, bude seznam Spravovaný režim kanálů zakázán. Hodnota se také při přidání nebo úpravě fondu aplikací nezobrazí v seznamu Verze rozhraní .NET Framework, pokud služba IIS 7 běží v 64bitové verzi systému Windows a v počítači je nainstalované rozhraní .NET Framework verze 1.1. Důvodem je skutečnost, že se rozhraní .NET Framework 1.1 instaluje do adresáře Framework, ale služba IIS v 64bitovém systému Windows čte hodnoty z adresáře Framework64. Je třeba pro fond aplikací v konfiguračním souboru nastavit atribut managedRuntimeVersion na hodnotu v1.1 buď přímo, nebo pomocí nástroje jako například Appcmd.exe.

Spravovaný režim kanálů

Výběrem hodnoty z následujícího seznamu určíte způsob, jakým bude služba IIS zpracovávat požadavky na spravovaný obsah.

  • Integrovaný - služba IIS zpracuje požadavky na spravovaný obsah pomocí integrovaného kanálu zpracování požadavků IIS a ASP.NET.

  • Klasický - služba IIS zpracuje požadavky na spravovaný obsah pomocí samostatných kanálů zpracování požadavků IIS a ASP.NET. Tento režim použijte pouze v případě, že aplikace ve fondu aplikací nemohou být spuštěny v režimu Integrovaný.

Spustit fond aplikací ihned

Výběrem této možnosti povolíte spuštění fondu aplikací při každém spuštění služby WAS (Aktivační služba procesů systému Windows). Pokud zakážete automatické spuštění, je nutné fond aplikací spustit ručně. V opačném případě budou požadavky odeslané aplikacím ve fondu vracet chybu 503 protokolu HTTP (Služba není k dispozici).

Další odkazy


Obsah