Dialogová okna Přidat vlastní chybovou stránku a Upravit vlastní chybovou stránku použijte k přidání nebo úpravě kódu stavu a adresy URL pro chybové stránky.

Další informace naleznete v tématu .Chybové stránky technologie .NET.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Stavový kód

Zadejte stavový kód pro chybovou stránku. K úpravě stavového kódu nelze použít dialogové okno Upravit vlastní chybovou stránku. Použijte místo toho možnost Změnit stavový kód v podokně Akce.

Absolutní adresa URL

Zadejte adresu URL, na niž chcete přesměrovat uživatele, dojde-li k chybě.


Obsah