Na stránce Weby lze spravovat seznam webů na webovém serveru.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle. Seznam prohledáte zadáním vyhledávacích kritérií do dialogového okna Filtr, rozbalením seznamu Přejít vyberete pole pro hledání a poté klikněte na tlačítko Přejít nebo stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odebrat kritéria filtru, klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje jedinečný název webu.

ID

Zobrazuje jedinečné ID webu.

Stav

Indikuje, zda je web spuštěn, nebo uvádí informace o chybě, pokud se na webu vyskytly potíže a nelze jej spustit. V případě, že web používá více než jeden protokol, se stav zobrazí zvlášť pro každý protokol uvedený za stavem v kulatých závorkách. Web používající protokol HTTP nebo HTTPS například zobrazí při spuštění stav Spuštěno (http).

Vazba

Zobrazuje vazby webu.

Cesta

Zobrazuje fyzickou cestu k adresáři, ve kterém se nachází obsah webu.

Prvky podokna Akce

Některé akce popsané v následující tabulce jsou pro web dostupné pouze v případě, že má web vazbu HTTP nebo HTTPS. Tyto akce jsou zobrazené v podokně Akce ve skupinovém rámečku Spravovat web.

Název prvkuPopis

Přidat web

Otevře dialogové okno Přidat web, ve kterém lze přidat web používající pro komunikaci protokoly HTTP nebo HTTPS.

Nastavit předvolby webu

Otevře dialogové okno Výchozí nastavení webu, ve kterém lze nastavit výchozí hodnoty pro všechny weby přidané na webový server.

Vazby

Otevře dialogové okno Vazby webu, ve kterém lze přidávat, upravovat nebo odebírat vazby webu.

Základní nastavení

Otevře dialogové okno Upravit web, ve kterém lze upravit nastavení zadaná při vytvoření vybraného webu.

Poznámka

V dialogovém okně Upravit web nelze upravit vazby. Vazby webu lze upravit v dialogovém okně Vazby.

Prozkoumat

Otevře fyzický adresář webu v programu Průzkumník Windows.

Upravit oprávnění

Otevře dialogové okno Vlastnosti systému Windows fyzického adresáře namapovaného na virtuální kořenový adresář kořenové aplikace vybraného webu.

Odebrat

Odebere vybranou položku v seznamu na stránce funkce.

Přejmenovat

Zpřístupní pole Název vybraného webu, aby bylo možné web přejmenovat.

Zobrazit aplikace

Otevře stránku funkce Aplikace, na které jsou zobrazeny všechny aplikace patřící k danému webu.

Zobrazit virtuální adresáře

Otevře stránku funkce Virtuální adresáře, na které jsou zobrazeny virtuální adresáře patřící ke kořenové aplikaci daného webu.

Restartovat

Zastaví a restartuje vybraný web. Restartování webu způsobí, že bude web do dokončení restartování dočasně nedostupný.

Spustit

Spustí vybraný web.

Zastavit

Zastaví vybraný web. Zastavení webu způsobí, že bude web nedostupný, dokud nebude spuštěn.

Procházet

Otevře vybraný web v prohlížeči Internetu. V případě, že má web více vazeb, se zobrazí více odkazů Procházet.

Upřesnit nastavení

Otevře dialogové okno Upřesnit nastavení, ve kterém lze nakonfigurovat rozšířená nastavení vybraného webu.

Trasování chybných požadavků

Otevře dialogové okno Upravit nastavení pro trasování chybných požadavků webu, ve kterém lze povolit trasování chybných požadavků a nakonfigurovat odpovídající nastavení pro daný web.

Omezení

Otevře dialogové okno Upravit omezení webu, ve kterém lze nakonfigurovat šířku pásma a omezení připojení pro vybraný web.

Další odkazy


Obsah